Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków

Główna treść

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt/Burmistrz Gminy Wolbrom ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2014 roku na terenie Gminy Wolbrom.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie 01 października 2013 r. do 15 grudnia 2013 r.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom adres ul. Krakowska 1 32 – 340 Wolbrom pokój 107.

Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Tadeusza Ramsa w Urzędzie Miasta i  Gminy Wolbrom, pok. Nr  107 oraz pod numerem telefonu 32 6442 304 wew. 307.
Regulamin projektu.pdf
Wzór umowy z beneficjentem ostatecznym.doc
Załącznik nr 3.pdf
Załącznik nr 4.pdf
Załącznik nr 5.pdf
Załącznik nr 6.pdf
Załącznik nr 7.pdf
Załącznik nr 8.pdf
Załącznik nr 9.pdf
Załącznik nr 10.pdf
Załącznik nr 11.pdf
Załącznik nr 12.pdf
Załącznik nr 13.pdf
Załącznik nr 14.pdf
Załącznik nr 15.pdf
Załącznik nr 16.pdf