Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie o wynikach konkursów

Główna treść

Ogłoszenie o wynikach konkursów

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na:

1.   Wspieranie realizacji zadania w zakresie programu profilaktyczno – terapeutycznego dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu w roku 2014 została wybrana oferta złożona przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dz. Jezus – Ochronka „Betlejem”. Wysokość przyznanych środków 15 000,00 zł.

2.    Powierzenie realizacji zadania dotyczącego dowozu dzieci upośledzonych umysłowo do Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu w ramach obowiązku szkolnego Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolbromiu, została wybrana oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolbromiu. Wysokość przyznanych środków 70 000,00 zł.

Jednocześnie informuję, iż nie wpłynęła żadna oferta na wspieranie realizacji zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

3.   Wspieranie realizacji zadania w prowadzeniu działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom zostały wybrane oferty złożone przez:

– Stowarzyszenie „Wolbromska Akademia Piłkarska – Młodzi Przebojem”;
Wysokość przyznanych środków 35 000,00 zł.

– Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Wolbromiu;
Wysokość przyznanych środków 3 000,00 zł.

– Stowarzyszenie Sportowe Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Gołaczewach;
Wysokość przyznanych środków 10 000,00 zł.

– Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Gołaczewach.
Wysokość przyznanych środków 18 000,00 zł.

Nie wybrano ofert złożonych przez następujące kluby sportowe:

  • Stowarzyszenie Klub Sportowy „Przebój” w Wolbromiu;
  • Uczniowski Klub Sportowy Judo Wolbrom;
  • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Strumyk” Zarzecze;
  • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Wierzchowisku;
  • Uczniowski Klub Sportowy „Diana”;
  • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy VICTORIA DŁUŻEC;
  • Łobzowski Ludowy Klub Sportowy „Jura”;
  • Klub Sportowy Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Przebój Wolbrom;

Wolbrom, dnia 12 grudnia 2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom
mgr inż. Jan Łaksa