Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie o wyniku konsultacji

Główna treść

Ogłoszenie o wyniku konsultacji

W dniach od 7 października do 14 października 2013 r. Gmina Wolbrom prowadziła konsultacje społeczne w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2014 rok. W załączeniu protokół z przebiegu konsultacji.

kliknij obraz, aby go powiększyć