Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie w 2022 r. realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)

Główna treść

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie w 2022 r. realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)


Zarządzenie Nr 134/2021

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie w 2022 r. realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).