Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: OGŁOSZENIE – WODA ZDATNA DO PICIA!!!

Główna treść

OGŁOSZENIE – WODA ZDATNA DO PICIA!!!

WZWKGKiM sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu z dnia 11.07.2019 r. w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Domaniewice, zaopatrującego miejscowości Domaniewice i Załęże po zapoznaniu się z otrzymanymi w dniu 11.07.2019 r. wynikami badań próbek wody pobranych po przeprowadzonych działaniach naprawczych z wodociągu publicznego Domaniewice, stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Woda dostarczana z wodociągu publicznego Domaniewice, zaopatrującego w wodę miejscowości Domaniewice i Załęże – gmina Wolbrom, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, nadaje się do spożycia.