Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie w 2019 r.

Główna treść

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie w 2019 r.

Zarządzenie nr 30/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie w 2019 r. realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)

Zarządzenie nr 30/2018