Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie

Główna treść

Ogłoszenie

Postępując zgodnie z § 1 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżówce, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wolbromiu, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobzowie, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich

Załącznik:

– Ogłoszenie o konkursie