Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Olkuszu

Główna treść

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Olkuszu

24 maja br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka, połączony z jubileuszem 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej, a także ze zdaniem i przyjęciem obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu.

W związku z zakończeniem służby na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, uczestniczący w uroczystościach Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik wręczył st. bryg. Zbigniewowi Wrześniowi list z serdecznymi podziękowaniami za pełną zaangażowania i trudu pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli Powiatu Olkuskiego, a w szczególności mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom.

St. bryg. Zbigniew Wrzesień pełnił obowiązki komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu od 2018 roku. Swoje obowiązki przekazał bryg. Michałowi Polakowi, który od 2013 roku pełnił funkcję zastępcy komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu.

Podczas apelu udekorowano odznaczeniami i medalami strażaków oraz osoby zasłużone dla ochrony przeciwpożarowej. Wręczono również akty nadania wyższych stopni służbowych oficerom, aspirantom i podoficerom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu.

Złotą Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej wyróżniono st. bryg. Zbigniewa Września; srebrną: mł. kpt. Alberta Barczyka, mł. kpt. Marcina Zębalę i druha Grzegorza Ziarno, a brązową: asp. Rafała Kanię, Wawrzyńca Dybała oraz Stanisława Góździa. Dyplomem za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych wyróżniono st. kpt. Pawła Papaja. Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: złoty – mł. bryg. Grzegorz Szczepara, a srebrne – st. kpt. Paweł Papaj i mł. kpt. Patryk Krzykawski. Odznaką Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej uhonorowano ks. bryg. Władysława Kuliga.

Wśród wręczenia awansów: do stopnia starszego brygadiera awansowany został bryg. Zbigniew Wrzesień, do stopnia starszego kapitana – kpt. Mateusz Podsiadło i kpt. Krzysztof Pałka, do stopnia kapitana – mł. kpt. Przemysław Ścigaj i mł. kpt. Adam Janik, do stopnia starszego aspiranta – asp. Dawid Barczyk i asp. Paweł Pałka, a do stopnia aspiranta – mł. asp. Rafał Kania. Na starszych ogniomistrzów awansowano ogn. Krzysztofa Pasicha i ogn. Sławomira Knapa; na ogniomistrzów – mł. ogn. Grzegorz Mola, mł. ogn. Michała Wojtonia oraz mł. ogn. Krystiana Redwana; na młodszych ogniomistrzów – st. sekc. Piotra Mola, st. sekc. Łukasza Kordaszewskiego, st. sekc. Damiana Dąbka i st. sekc. Marcina Bratka, a na starszego sekcyjnego – sekc. Przemysława Czapnika.

Ponadto Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu w dowód wdzięczności za okazaną pomoc i wsparcie dla Komendy przekazał zaproszonym gościom symboliczne pamiątki. Wśród uhonorowanych nie mogło zabraknąć Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Olkuszu liczy sobie niemal 100 strażaków. Współtworzą ją też pracownicy cywilni. Działania Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z Olkusza i Wolbromia wspomaga 57 jednostek OSP, w tym 19 w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Foto: KP PSP Olkusz, KW PSP Kraków, Przegląd Olkuski, olkusz.naszemiasto.pl