Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Poznaliśmy wykonawcę rewitalizacji Orlika

Główna treść

Poznaliśmy wykonawcę rewitalizacji Orlika

Do końca bieżącego roku, funkcjonujący od dwunastu lat kompleks sportowy przy szkole na ul. Mariackiej tzw. Orlik przejdzie rewitalizację. 17 listopada zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Rewitalizację kompleksu sportowego przy ul. Mariackiej 28 w Wolbromiu” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Firmę TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z Warszawy z ceną ofertową 598.459,44 zł brutto.

Zakres robót zamówienia, współfinansowanego przez Unię Europejską, przewiduje do wykonania w szczególności: – na boisku do piłki nożnej – nową nawierzchnię z trawy syntetycznej, montaż 2 szt. bramek piłkarskich, – na boisku wielofunkcyjnym – wykonanie nowej nakładki EPDM natryskowej, odwzorowanie linii boiska wykonanie logotypu „MAŁOPOLSKA”. Termin wykonania całego zamówienia: grudzień 2020r. 

 Na wyczekiwaną inwestycję, Gmina Wolbrom pozyskała z Województwa Małopolskiego ponad 150 tys. zł.  Za jej  przyznanie Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik składa serdeczne podziękowania dla Zarządu Województwa w osobach Marszałków: Witolda Kozłowskiego, Łukasza Smółki, Tomasza Urynowicza, Edwarda Czesaka oraz Marszałek Marty Malec-Lech, jak również dla Radnego Sejmiku Andrzeja Wójcika.