Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Projekt „Bo jak nie my to kto II”

Główna treść

Projekt „Bo jak nie my to kto II”

Zapraszamy do udziału w projekcie kobiety oraz mężczyzn powyżej 30 roku życia, którzy są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo zamieszkującymi powiat Olkuski, Chrzanowski, Miechowski, Wielicki, Wadowicki, Proszowicki, Oświęcimski, Nowosądecki, Limanowski i Brzeski.
W projekcie weźmie udział 120 uczestników, spełniających kryteria dotyczące obszaru realizacji powyżej 30 roku życia bez pracy. Rekrutacja od 01.06.2018 do 30.11.2019 r. w sposób ciągły.
W ramach projektu oferowane są bezpłatnie:

  • Indywidualne Plany Działania;
  • Płatne staże zawodowe w wymiarze 6 miesięcy;
  • Szkolenia: językowe, komputerowe, zawodowe;
  • Pośrednictwo pracy;
  • Wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego oraz psychologa;
  • Poradnictwo w zakresie opieki nad osobą zależną;
  • Metamorfoza wizerunku.

Dodatkowo zapewniony zostaje:

  • zwrot za dojazd na formy wsparcia;
  • zwrot za opiekę nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

Osoba kontaktowa:
ProBiznes Marta Krawczyk
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15
32-300 Olkusz
tel. 730 015 575
Więcej szczegółów pod adresem: http://probiznes.net.pl/projekty-w-realizacji/19-bo-jak-nie-my-to-kto-2.html