Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Przeprosiny

Główna treść

Przeprosiny

Przepraszam Dorotę Czapnik za to, że w dniu 30 kwietnia 2015 roku w swoim wystąpieniu na sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu naruszyłem jej dobra osobiste przez podanie nieprawdziwych informacji jakoby Dorota Czapnik szantażowała mnie, jak też, że usiłowała przy pomocy świadomych kłamstw wyłudzić od Starosty Olkuskiego poświadczenie nieprawdy. Ubolewam ponadto, że brak precyzji w mojej wypowiedzi mógł wywołać wrażenie, że Dorota Czapnik złożyła mi propozycję korupcyjną. Adam Zielnik.