Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Przetarg na oświetlenie ogłoszony

Główna treść

Przetarg na oświetlenie ogłoszony

Do 27. października 2015 do godziny 9:30 można składać oferty w nieograniczonym przetargu, który ogłosiła Gmina Wolbrom na wykonanie oświetlenia na os. Wąwóz Kapkazy, a także w okolicy garaży przy ul. Wrzosowej i na os. Łokietka, przy cmentarzu. Decyzję o sfinansowaniu zadania z budżetu Gminy radni podjęli na wrześniowej sesji.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia do zasilania oświetlenia zewnętrznego wraz ze stanowiskami słupowymi obejmujący ul. Wrzosową, ul. Armii Krajowej (os. Łokietka – garaże) oraz os. Wąwóz-Kapkazy w Wolbromiu. Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty ziemne, układanie kabli zasilających, zasypanie wykopów, montaż słupów, montaż opraw oświetleniowych, pomiary i sprawdzenie linii kablowych i instalacji uziemiającej.

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na okres minimum 3 lata, licząc od dnia odbioru końcowego robót. Gwarancja obejmować będzie swoim zakresem wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia. Okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji na wykonane roboty.

Przypomnijmy, że w związku z ostatecznym uzyskaniem stosownych dokumentów burmistrz zdecydował, że nie ma już na co czekać i wykorzystał fakt zwołania wrześniowej sesji,  prosząc radnych w trybie nadzwyczajnym o zgodę na konieczne przesunięcie środków na wykonanie tak bardzo oczekiwanego od lat oświetlenia ulicznego w kilku miejscach na terenie Wolbromia. Ponieważ radni przychylili się do wniosku, kosztem 680 tys. zł w najbliższym czasie zostanie uzupełnione okablowanie w zachodniej części osiedla Wąwóz Kapkazy (po wschodniej kable zostały już położone przy okazji układania światłowodów) oraz będzie zamontowanych na terenie osiedla 41 lap ulicznych, a ponadto zostanie wykonane oświetlenie drogi do garaży na os. Łokietka przy cmentarzu -13 lamp i przy ul. Wrzosowej – 14 lamp. Uchwała dotycząca zmian zapisów budżetowych, wśród których był zapis dotyczący zabezpieczenia środków na to zadanie została przyjęta przez radnych bez dyskusji i jednomyślnie. Miejmy nadzieję, że pogoda pozwoli na wykonanie zadania jeszcze w tym roku, co sprawi, że mieszkańcy będą bezpieczniej wędrować po nowo oświetlonych ulicach już tej zimy.

Jak informuje burmistrz Adam Zielnik, umowa, która zostanie podpisana z wyłonionym w przetargu wykonawcą będzie zawierała zapis, że zamówienie ma być wykonane w całości do dnia 31. marca 2016 r., z zastrzeżeniem, że minimum połowa lamp według wskazań Zamawiajacego ma świecić do końca 2015 r. tak, żeby w każdej z trzech lokalizacji jak najszybciej były rozproszone ciemności. W tym roku na zadanie zostanie wydatkowane 170 tys. zł,  natomiast reszta kwoty uzyskanej w przetargu w roku przyszłym, po zakończeniu zadania.