Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Główna treść

Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Szanowni Państwo niniejszym informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom funkcjonuje Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Punkt konsultacyjny „Czyste Powietrze”

I piętro, pokój 109, tel kontaktowy 32 70 65 389, czynny w dniach:

  • poniedziałek  godz.  8.00-16.00
  • wtorek      godz.  7.00-15.00
  • środa      godz.  8.00-16.00

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Wolbrom aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Miastem i Gminą Wolbrom.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Wolbrom.

Zachęcamy do korzystania z punktu oraz odwiedzenia strony internetowej http://new.wolbrom.pl, w tym z zapoznaniem się z zakładką – Program Czyste Powietrze, gdzie zamieszczane są  bieżące aktualizacje.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie: https://www.wfos.krakow.pl/