Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Rusza budowa kanalizacji sanitarnej w Zabagniu

Główna treść

Rusza budowa kanalizacji sanitarnej w Zabagniu

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Zabagnia – ul. Działkowej (dawniej Kol. Hektary) i ul. Źródlanej oraz części Łobzowa. W związku z podpisaną przed kilkoma dniami przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika umową, od przyszłego tygodnia rozpoczynają się prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż obu tych ulic.Tym samym należy spodziewać się czasowych utrudnień dla ruchu pieszego i samochodowego. Inwestor jak i wykonawca prac prosi okolicznych mieszkańców o wyrozumiałość i przeprasza za wynikłe niedogodności. Zakończenie prac przy blisko kilometrowej nitki kanalizacji przewiduje się w maju br. Wykonawcą inwestycji jest Firma Usługowo-Handlowa i Produkcyjna „IVA” Iweta Kowalczyk z Brzozówki, która w postępowaniu ofertowym udzieliła najkorzystniejsze warunki z ceną ofertową zamówienia 479.685,90 zł brutto i okresem udzielonej gwarancji wynoszącym 5 lat. Gmina Wolbrom na realizację tego zadania zamierzała przeznaczyć kwotę brutto 630.341,63 zł.  Budowa kanalizacji sanitarnej w Zabagniu i Łobzowie uzyskała dofinansowanie w wysokości 404 401,00 złotych od Zarządu Województwa Małopolskiego. – Jest to bardzo ważna inwestycja, dlatego serdecznie dziękuję Zarządowi na czele z Wielkimi Przyjaciółmi Ziemi Wolbromskiej w osobach Panów Marszałków: Jacek Krupa, Grzegorz Lipiec i Stanisław Sorys. Inwestycja ta w znacznym stopniu rozwiąże odwieczne problemy gospodarstw leżących w zlewni Zalewu Wolbromskiego. Ich skanalizowanie z pewnością poprawi także czystość wody w tym akwenie, o którą bez skutku zabiegano przez lata – oznajmił burmistrz.