Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Rusza budowa kanalizacji w Łobzowie

Główna treść

Rusza budowa kanalizacji w Łobzowie

Burmistrz Jan Łaksa podpisał dziś umowę na budowę kanalizacji w Łobzowie z przedstawicielem konsorcjum firm: Zakład Robót Inżynieryjno – Budowlanych „KANBUD” S.C. J. Wójcik, Z. Wójcik, z Libiąża oraz Hydroterm Sp. z o.o. z Michałówki. W najbliższych dniach rozpoczną się prace w terenie.

Jest to już druga z umów na budowę kanalizacji w tej części gminy. Niedawno bowiem rozstrzygnięte zostały dwa przetargi na budowę sieci w Łobzowie oraz na terenie Wolbromia w ul. Kościuszki, a umowa na odcinek w mieście podpisana została kilka dni temu. Obydwa odcinki są ze sobą powiązane i w efekcie posłużą do odprowadzenia ścieków z Łobzowa do wolbromskiej oczyszczalni.

Na budowę sieci na terenie wiejskim gmina Wolbrom pozyskała dofinansowanie unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wolbrom”, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przystąpiło 8 oferentów, z czego cztery oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Ostatecznie wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: Zakład Robót Inżynieryjno – Budowlanych „KANBUD” S.C. J. Wójcik, Z. Wójcik, z Libiąża – Lider, Hydroterm Sp. z o.o. z Michałówki– Partner, z ceną ofertową zamówienia 1.661.781,11 zł brutto i gwarancją 5 lat.

Ewa Barczyk