Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Sala gimnastyczna dla ZSP Łobzów

Główna treść

Sala gimnastyczna dla ZSP Łobzów

Jeszcze w tym roku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie będzie miał salę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia. Na jej budowę, w dniu 2 października b.r. Burmistrz Adam Zielnik zawarł umowę z wyłonionym w drodze postępowania zamówienia publicznego oferentem – Zakładem Usługowo Sprzętowym Mirosława Basonia ze Skały, który na zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobzowie” zaoferował najkorzystniejszą ofertę, z ceną zamówienia 3.100.000,00 zł brutto.

Warto zaznaczyć, iż pierwotnie kosztorys opiewał na kwotę 6 mln, natomiast środki, jakie zamierzała przeznaczyć Gmina Wolbrom to kwota 3,4 mln zł. Jeśli wszystko pójdzie z planem, obiekt będzie gotowy już jesienią bieżącego roku.
Zakres robót obejmie budowę sali gimnastycznej i łącznika wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej, elektryczną oraz modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej (przyłącza kanalizacyjnego, wodociągowego) i powierzchniami utwardzonymi (ciągami pieszymi), przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej wraz z rozbudową o miejsca parkingowe. Obiekt zostanie wyposażony w windę a do wejścia prowadzić będzie pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Obiekt będzie dostosowany dla osób niewidomych i słabowidzących (wejście oświetlone i oznaczone przez system oznaczeń fakturowych, kontrastowo oznaczone schody z poręczami, wyposażenie sanitariatów w kontrastowych kolorach), głuchych i słabosłyszących (świetlny system powiadamiania alarmowego, pomieszczenia oznaczone w formie pisemnej) oraz z niepełnosprawnością umysłową (czytelne oznaczenia numeracji pięter, czytelne i łatwe do zrozumienia oznaczenia dróg ewakuacyjnych, odpowiednia wysokość i forma umieszczenia oznaczeń dotyczących nawigacji w budynku). Budynek sali gimnastycznej będzie dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia.
Inwestycja finansowana jest z udziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019”
Za sprawą Wiceministra Jacka Osucha, Gmina Wolbrom otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości ponad 1 miliona złotych.