Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Skarga rodziców młodych piłkarzy uznana za bezzasadną

Główna treść

Skarga rodziców młodych piłkarzy uznana za bezzasadną

Rada Miejska w Wolbromiu, po krótkiej dyskusji zdradzającej niejakie zniesmaczenie i przesyt problemami jakie toczą wolbromski światek piłkarski, przychyliła się do opinii Komisji Rewizyjnej, aby uznać skargę Stowarzyszenia Wolbromska Akademia Piłkarska Młodzi przebojem za bezzasadną. Poniżej zamieszczamy treść uchwały wraz z uzasadnieniem.

Skargę złożoną przez rodziców dzieci trenujących w WAP Młodzi przebojem kilka dni wcześniej omówiono w dość gorącej atmosferze, w obecności skarżących oraz innych zainteresowanych przybyłych na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Wyjaśnienia w sprawie bardzo rzeczowo przedstawiła wiceburmistrz Katarzyna Posełek, która odpowiadała także na większość pytań. Przy okazji okazało się, że wiele niejasności wynikało z niepełnej wiedzy rodziców na temat wielu zagadnień.
Na wczorajszej sesji radni kolejny raz w pełniejszym składzie rozważali temat konfliktu pomiędzy podmiotami realizującymi zadanie szkolenia młodych piłkarzy. Radni uznali stanowczo i stosunkowo jednomyślnie, że problem niesnasek w lokalnym piłkarskim środowisku jest gorszący i powinien zostać zakończony bezzwłocznie. Radny Marian Ligienza stwierdził nawet, że sytuacja jest horrendalna, bo namnożenie bytów piłkarskich, które rozpoczęło konflikt, nie prowadzi do niczego dobrego, problemy się nawarstwiają, a Rada w ogóle nie powinna się tym zajmować. –Ile będziemy jeszcze opłacali klubów? Czy każdy, kto wymyśli sobie kolejny będzie przychodził do Gminy po pieniądze podatników? – pytał radny Ligienza, rozgoryczony sytuacją były działacz i kibic Przeboju, dodając – Powinien być jeden silny klub piłkarski, szkolący zawodników w różnych grupach. W przeszłości były już sytuacje konkurencji pomiędzy dwoma klubami, ale wygrywał ten, który poradził sobie finansowo. Nie będę głosował, bo obecnej sytuacji nie rozumiem – podsumował Marian Ligienza i, jak zapowiedział, tak zrobił. Nie głosowała także obecna na sali radna Ewa Kazimierska, Wiesława Wach wstrzymała się od głosu, radny Kazimierz Pacia głosował przeciw, a pozostałych obecnych na sesji 12 radnych uznało skargę za bezzasadną (na sesji nieobecni byli radni Marcin Maciora, Stanisław Kołodziej, Mirosław Osuch, Marek Gil i Andrzej Gil)
Radni przychylili się także do wniosku grupy radnych o przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli prawidłowości przeprowadzenia konkursu na realizację zadania w zakresie wspierania prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna wśród mieszkańców MiG Wolbrom w zakresie prawidłowości przeprowadzenia konkursu, a także jasności i zasadności opracowanych kryteriów formalnych i merytorycznych, w szczególnosci w zakresie równego traktowania podmiotów uprawnionych do złożenia oferty. Kontrola ma zostać zakończona do 15 czerwca br.
Ewa Barczyk

W załączeniu treść uchwały wraz z uzasadnieniem. Przeciwko publikacji treści skargi zaprotestowali skarżący.


uchwała.pdf
uzasadnienie.pdf