Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Sprawa obwodnicy Wolbromia nabiera tempa

Główna treść

Sprawa obwodnicy Wolbromia nabiera tempa

1 lipca radni Sejmiku podjęli uchwałę o wpisaniu budowy dwóch etapów obwodnicy Wolbromia do Wieloletniego Planu Finansowego Województwa Małopolskiego. Uchwałę o wyrażeniu zgody na współfinansowanie tego zadania podjęli też 18 sierpnia radni Gminy Wolbrom. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na wykonanie tego zadania przesłana już do Wolbromia przez Marszałka.

Zgodnie z przedłożoną Gminie przez Marszałka do podpisu umową szacunkowa wartość I etapu- na odcinku od ul. Miechowskiej do Brzozówki – wynosi  13 615 724 zł, z czego 11 573 365,40 zł ma stanowić dofinansowanie unijne. Inwestycja planowana jest do sfinansowania w latach 2015-16 w ramach RPO Województwa Małopolskiego, przy dofinansowaniu unijnym na chwilę obecną przyjmowanym na poziomie 85% wartości inwestycji. Wkład krajowy, obejmujący udział w kosztach kwalifikowanych na poziomie 15% pokryją Województwo i Gmina. Szacunkowy udział Gminy wynosi 469 446,51 zł.

Analogicznie – szacunkowa wartość II etapu- na odcinku od Brzozówki do ul. Skalskiej wynosi 16 900 414,55 zł, z czego 14 365 352,37 zł będzie pochodzić z funduszy unijnych. Inwestycja planowana do sfinansowania w latach 2015-17 realizowana będzie e ramach RPO Województwa małopolskiego przy dofinansowaniu unijnym które na obecną chwilę przyjmowane jest na poziomie 85% wartości zadania (15% pokryją Województwo i Gmina). Szacunkowy udział Gminy wynosi  218 046,24 zł.

Obie umowy stanowią kontynuację współpracy prowadzonej miedzy stronami na podstawie umowy nr X/82/ZDW/09 zawartej 17 sierpnia 2009 r.

Koszty, określone jako wkład krajowy w zadanie pierwsze, podzielone zostały w umowie następująco:
1.    Wykonanie nawierzchni (15% udziału krajowego):
– Województwo – 90% kosztów, tj. 426 447,50 zł
– Gmina – 10% kosztów, tj. 51 383,06 zł
2. Budowa chodników wraz z obrzeżami (15% udziału krajowego):
– Gmina – 100% kosztów, tj. 21 994,76
3. budowa krawężników – (15% udziału krajowego):
– Województwo – 50% kosztów, tj. 15 966,50 zł
– Gmina 50% kosztów, tj. 15 966,50 zł
4. budowa ekranów akustycznych (15% udziału krajowego)
– Województwo – 25% kosztów, tj. 126 700,73 złł
– Gmina – 75% kosztów, tj. 380 102,19 zł

Podobnie – koszty, określone jako wkład krajowy w zadanie drugie, podzielone zostały w umowie następująco:
1.    Wykonanie nawierzchni (15% udziału krajowego):
– Województwo – 90% kosztów, tj. 1 882 712,14 zł
– Gmina – 10% kosztów, tj. 209 190,24 zł
2. budowa ekranów akustycznych (15% udziału krajowego)
– Województwo – 25% kosztów, tj. 2 952,00 zł
– Gmina – 75% kosztów, tj. 8 856,00 zł

Ostateczna wysokość  partycypacji Gminy w obu zadaniach zostanie określona po dokonaniu wyboru wykonawcy w wyniku przetargu, który ogłosi Województwo.

Ewa Barczyk