Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

Główna treść

Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

Przypominamy. Województwo Małopolskie wraz z Krakowskim Parkiem Technologicznym realizuje projekt pn. „Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce”. Projekt o tematyce szkoleniowej skierowany jest do 85 jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski i ma na celu podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością w regionie.

W szczególności projekt obejmuje:

 • przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych wśród JST,
 • organizację szkoleń dla pracowników merytorycznych oraz kadry zarządzającej JST,
 • z zakresu standardu obsługi inwestora,
 • organizację wizyt studyjnych,
 • indywidualne doradztwo prowadzone w zakresie wdrożenia standardów obsługi inwestora,
 • wsparcie w zakresie elektronizacji procesu obsługi inwestora,
 • budowanie lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora,
 • pakiet działań promocyjnych.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

Wartość projektu: 2 095 783 zł
Okres realizacji: 1 marca 2020 r. – 30 czerwca 2023 r. 
 

Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki, Zespół ds. Marketingu Regionalnej Gospodarki: 

 • Andrzej Bańka– andrzej.banka@umwm.malopolska.pl, tel.: 12 63 03 124
 • Edyta Spyrczyńska– edyta.spyrczynska@umwm.malopolska.pl tel.: 12 63 03 147
 • Jacek Liguziński– jacek.liguzinski@umwm.malopolska.pl tel.: 12 63 03 136