Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Staraj się o środki na wsparcie działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi

Główna treść

Staraj się o środki na wsparcie działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi

Przypominamy, że w Małopolsce trwa nabór wniosków o dotacje na wsparcie działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi – zwłaszcza dziennych domów opieki oraz długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną (w tym opieki pielęgniarskiej). Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć przyjmowane będą do 14 lutego 2018 r.Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu E. Rozwój opieki długoterminowej. Dofinansowanie ze środków unijnych przeznaczone będzie na wsparcie działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi – zwłaszcza dziennych domów opieki, oraz długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą zależną. Pula środków przeznaczonych na konkurs to ponad 12,2 mln zł. Jak informują przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, warto podjąć starania o fundusze unijne, gdyż można otrzymać dotację na poziomie ponad 92% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Konkurs skierowany jest do wszystkich podmiotów – w szczególności: JST, sektora ngo, kościołów i związków wyznaniowych, przedsiębiorców, instytucji świadczących usługi medyczne. Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć przyjmowane będą do 14 lutego 2018 r. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-9-2-1–uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-w-regionie-typ-projektu-e–rozwoj-opieki-dlugoterminowej—rpmp-09-02-01-ip-01-12-103-17