Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Stypendia szkolne

Główna treść

Stypendia szkolne

Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu informuje, iż od dnia dzisiejszego jest wypłacana pomoc materialna dla uczniów – stypendium szkolne.