Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY W GOŁACZEWACH

Główna treść

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY W GOŁACZEWACH

W dniu 27.05.2022 roku Szkoła Podstawowa w Gołaczewach obchodziła Święto Patrona Szkoły. Ten ważny dzień w kalendarzu szkolnym był wyjątkowy, bowiem rozstrzygnięto organizowany przez szkołę II Gminny Konkurs Literacko – Plastyczny o Władysławie Stanisławie Reymoncie – polskim nobliście, patronie szkoły, pod hasłem „Wielkanocne zwyczaje, obrzędy i tradycje w moim regionie”.

W tym wyjątkowym świętowaniu zaszczycił naszą szkołę swoją obecnością Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Pan Adam Zielnik, który objął patronatem organizowany przez nas konkurs. Przybyli również zaproszeni nauczyciele i uczniowie biorący udział w konkursie.

Dyrektor szkoły Pan Robert Kozłowski w swoim przemówieniu podziękował wszystkim uczniom i ich opiekunom, którzy wzięli udział w konkursie, gdyż wspólna praca integruje, wyzwala talenty i pozostawia wspomnienia.

Organizowany przez nas konkurs był ponownym spotkaniem z twórczością Reymonta, który w swojej epopei wiernie oddał przywiązanie mieszkańców wsi polskiej do tradycji i obyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Podczas uroczystości młodzież przybliżyła i przypomniała tradycje oraz zwyczaje ludowe, które są częścią naszego dziedzictwa kulturowego, a niestety są już współcześnie zapomniane np.: „chodzenie z kogutkiem”. Zwyczaj ten polegał na tym, że grupa chłopców brała żywego koguta lub wystruganego z drewna i chodziła z nim po wsi, zwiastując tym samym nastanie wiosny. Wielokrotnie zabawa była połączona ze zbieraniem pieniędzy od odwiedzonych gospodarzy. 

W drugiej części uroczystości przedstawiono wyniki Konkursu Literacko – Plastycznego o Władysławie Stanisławie Reymoncie.

W części literackiej jury wybrało następujących zwycięzców:

Klasy IV – VI

I miejsce: kategoria – proza Nela Szot-ZS Gołaczewy, opiekun Agnieszka Kowal

I miejsce: kategoria – poezja Paulina Banyś- ZSP Zarzecze, opiekun Beata Szczepankiewicz

II miejsce: kategoria – proza Oliwia Bieniek -ZS Gołaczewy, opiekun Agnieszka Kowal

II miejsce: kategoria – poezja Oliwia Chmura- ZSP Kąpiele Wielkie, opiekun Agnieszka Maj- Koryczan

III miejsce: kategoria – proza Milena Muchajer -ZS Gołaczewy, opiekun Agnieszka Kowal

III miejsce: kategoria – poezja Emilia Furman- SP Chełm, opiekun Agnieszka Lepiarczyk

Wyróżnienia:

Aleksandra Żyła ZS Gołaczewy, opiekun Izabela Pieczyrak

Zuzanna Kyć ZS Gołaczewy, opiekun Agnieszka Kowal

Zuzanna Piepke ZS Gołaczewy, opiekun Agnieszka Kowal

Kacper Sierka ZS Gołaczewy, opiekun Agnieszka Kowal

Dorota Kobylarz ZSP Kąpiele Wielkie, opiekun Agnieszka Maj-Koryczan

Oliwia Ambrożkiewicz ZSP Kąpiele Wielkie, opiekun Agnieszka Maj-Koryczan

W części plastycznej jury wyłoniło laureatów:

Klasy I-III

I miejsce – Paulina Kobylarz – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich, opiekun Joanna Duch

II miejsce – Nikola Konieczna – Szkoła Podstawowa w Gołaczewach, opiekun Monika Nowak

III miejsce – Krystian Haberka – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich, opiekun Anna Świerczek

Klasy IV-VI

I miejsce – Zuzanna Żuchowicz – Szkoła Podstawowa w Gołaczewach, opiekun Grażyna Dolezy oraz Nikola Janik – Szkoła Podstawowa w Chełmie, opiekun Anna Konderak

II miejsce – Adrianna Lesiewicz – Szkoła Podstawowa w Chełmie, opiekun Anna Konderak oraz Wiktoria Ogonek – Szkoła Podstawowa w Gołaczewach, opiekun Grażyna Dolezy

III miejsce – Zuzanna Laskowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich, opiekun Agnieszka Maj-Koryczan oraz Krzysztof Ambrożkiewicz – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich, opiekun Agnieszka Maj-Koryczan

Klasy VII-VIII – Paulina Papaj -Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich, opiekun Agnieszka Maj-Koryczan

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania Dnia Patrona. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz społeczność szkolna składają serdeczne podziękowania Sponsorom, którzy wsparli nasze przedsięwzięcie.

Wyrazy wdzięczności kierujemy do naszych darczyńców:

  • „J&A” Zakładu Produkcyjno-Handlowego, Maria i Bogusław Marzec
  • Stowarzyszenia LGD „Nad Białą Przemszą”
  • Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Gołaczewach