Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Szkoła w Porębie Dzierżnej obchodziła 100 lecie istnienia

Główna treść

Szkoła w Porębie Dzierżnej obchodziła 100 lecie istnienia

16 czerwca w Porębie Dzierżnej odbyła się uroczystość 100 lecia istnienia Szkoły Podstawowej, która od 2012 roku działa jako Niepubliczna Szkoła Podstawowa, prowadzona przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Wolbromiu. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła msza święta, którą odprawił proboszcz parafii św. Marcina w Porębie Dzierżnej ks. Dariusz Drzewiecki. Homilię wygłosił pochodzący z tej parafii ks. Stanisław Swoboda.

Po mszy świętej i powitaniu przybyłych gości, Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego a zarazem Radny Rady Miejskiej Ireneusz Mudyń zaprosił zebranych do obejrzenia występów artystycznych w wykonaniu uczniów. Po nich przyszedł czas na przemówienia, życzenia i gratulacje. Na ręce Prezesa Stowarzyszenia Ireneusza Mudynia oraz Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Wojciecha Ptaka życzenia przekazał nowy Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk, Burmistrz Wolbromia Adam Zielnik, Przewodniczący Rady Miejskiej Bartłomiej Żurek i inni goście. 
– Wyrażam uznanie dla nauczycieli, którzy w ciągu minionych 100 lat współtworzyli wspaniałą historię placówki, kształtując umysły i serca uczniów. Ich zasługi, choć niewymierne, miały znaczenie dla intelektualnej i moralnej formacji kolejnych pokoleń młodzieży w Porębie Dzierżnej. Wierzę, że ten trud po wielokroć został wynagrodzony satysfakcją płynącą z osiągnięć wychowanków. 
Składam wyrazy uznania i wdzięczności Panu Dyrektorowi, Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom za rzetelnie wykonywaną pracę. Dzięki temu każdy dzień spędzony w szkole był i jest dla uczniów dniem owocnym, przynoszącym nowe doświadczenia i wiedzę, którą w przyszłości spożytkujecie jak najlepiej. – Życzę Wam wielu ambitnych zamierzeń i sukcesów w ich realizacji, uczniom – entuzjazmu w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu zainteresowań i podążaniu drogą własnych marzeń. Aby trud podejmowania wciąż na nowo dzieła tworzenia mądrej i przyjaznej uczniom szkoły przyniósł owoce w postaci dalszych sukcesów w kolejnych latach  – życzył burmistrz Adam Zielnik w liście przekazanym dyrektorowi placówki Wojciechowi Ptakowi. Z kolei, aby uwiecznić wyjątkowy jubileusz, burmistrz wręczył na pamiatkę Ireneuszowi Mudyniowi okolicznościową statuetkę.   
W dalszej części uroczystości, przed uczestnikami świątecznego dnia, z mini koncertem zaprezentowała się Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Dzwono-Sierbowice. W szkole przygotowana została wystawa poświęcona historii placówki, wystawiona została też księga pamiątkowa. Jubileuszowe świętowanie zakończył występ zespołu JURASI, przy muzyce którego doskonale bawiono się aż do północy.   

Galeria zdjęć