Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: TIK? TAK! W poszukiwaniu nowoczesnych metod nauczania Szkolenie nauczycieli ZS Pod Lasem w ramach programu Erasmus Plus

Główna treść

TIK? TAK! W poszukiwaniu nowoczesnych metod nauczania Szkolenie nauczycieli ZS Pod Lasem w ramach programu Erasmus Plus

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele Zespołu Szkół ul. Pod Lasem przystąpili do realizacji projektu pt. „TIK? TAK! W poszukiwaniu nowoczesnych metod nauczania” w ramach międzynarodowego programu ERASMUS PLUS. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i na jego realizację ZS otrzymał 22 265,00 euro.Głównym celem programu jest promowanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej idei „uczenia się przez całe życie”, a działaniami wspieranymi – pomaganie młodym ludziom w nabywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego, z położeniem szczególnego nacisku na naukę języków obcych. Aby otrzymać w/w grant nasza szkoła zobowiązała się w tzw. Europejskim Planie Rozwoju Szkoły do przeprowadzenia szeregu działań, mających na celu przede wszystkim podniesienie poziomu jakości pracy. XXI wiek stawia przed nauczycielami wyzwanie budowania szkoły nowoczesnej, w której naczelnym przesłaniem jest przekonanie uczniów, że warto się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania. Chcąc w pełni wykorzystać możliwości doskonalenia zawodowego, jakie oferowało szkolenie, nauczyciele Zespołu Szkół rozpoczęli przygotowania już rok wcześniej. Pierwszym etapem realizowanego od września 2016 roku projektu był udział kilku nauczycieli ZS w intensywnych kursach języka angielskiego. Był to pierwszy krok i jednocześnie warunek do realizacji kolejnych etapów naszego projektu. Docelowo bowiem nasi nauczyciele mieli wziąć udział w dwutygodniowych kursach metodycznych zorganizowanych w Wielkiej Brytanii, w których uczestnictwo uwarunkowane było uzyskaniem odpowiedniego poziomu językowego.Do realizacji kolejnego etapu projektu przystąpiliśmy 6 sierpnia bieżącego roku. W tym właśnie dniu sześcioosobowa grupa nauczycieli wyleciała z lotniska w podkrakowskich Balicach na zaplanowany wcześniej kurs w Wielkiej Brytanii. W gronie szkoleniowym znaleźli się nauczyciele różnych przedmiotów: Agnieszka Szczepankiewicz, Anna Klich, Maria Szczygieł, Irena Smoter, Beata Miłoszewska-Wilk oraz Waldemar Smoter – Dyrektor ZS. Miejscem docelowym naszej podróży było miasto Scarborough, położone w hrabstwie North Yorkshire nad Morzem Północnym. To właśnie w tym mieście znajduje się Anglolang Academy of English, gdzie mieliśmy spędzić najbliższe dwa tygodnie.Dni pobytu upływały nam na realizacji ściśle założonych wcześniej celów. Już pierwszego dnia wszyscy uczestnicy szkoleń napisali tzw. placement test, którego wyniki zadecydowały o przydziale do poszczególnych grup językowych. Jednocześnie podzielono nas na grupy szkoleniowe w zależności od tematyki realizowanego kursu. I tak, zgodnie z założeniami Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły, nasza grupa szkoliła się w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej w nauczaniu dzieci i młodzieży.  Wszystkie zajęcia odbywały się w grupach międzynarodowych pod okiem doświadczonych i wykwalifikowanych pedagogów brytyjskich. Każdego dnia zajęcia poświęcone były innemu zagadnieniu i poruszały wszystkie możliwe aspekty wykorzystania w/w narzędzi w procesie dydaktycznym. Obfitowały w mnóstwo pomysłów, spontanicznych reakcji uczestników i dały nam możliwość  dzielenia się doświadczeniem z nauczycielami pochodzącymi z innych krajów europejskich, jak również zgromadzenia dużej ilości materiałów do wykorzystania w swoim warsztacie pracy.Przez wszystkie dni naszej wizyty towarzyszyła nam typowa, brytyjska pogoda, tj. trochę deszczu, trochę słońca. Nie zniechęciło to nas jednak, aby w godzinach popołudniowych dotrzeć do najpiękniejszych zakątków i miejsc w rejonie naszego zamieszkania. A dzięki bogatej ofercie wycieczek fakultatywnych, organizowanych przez Anglolang Academy of English, mieliśmy także okazję zwiedzić przepiękną, historyczną stolicę tego regionu, tj. York. I tak po dwóch tygodniach nasza wizyta w Wielkiej Brytanii dobiegła końca. Finałem naszego pobytu było wręczenie certyfikatów uczestnictwa i wspólne zdjęcie ze wszystkimi uczestnikami i kadrą nauczycielską. Na szczęście, nie jest to jeszcze koniec naszego udziału w projekcie. Kolejna grupa nauczycieli już przygotowuje się do wyjazdów indywidualnych do Niemiec i na Maltę, a Ci, którzy wrócili, rozpoczną od września wdrażanie zdobytej przez siebie wiedzy, aby wszyscy uczniowie Zespołu Szkół mogli skorzystać z efektów tego szkolenia.  Beata Miłoszewska-WilkKoordynator projektu

Galeria zdjęć: