Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Trzeba zmniejszyć apetyt

Główna treść

Trzeba zmniejszyć apetyt

Stało się: w wyniku ostatnich protestów rodziców dzieci niepełnosprawnych rząd zmniejszył, niedawno zwiększone fundusze na remonty dróg lokalnych. Dwa tygodnie temu cieszyliśmy się z szansy na dofinansowanie aż dwóch ciągów komunikacyjnych w Wolbromiu: ul. 1 Maja (droga powiatowa) i ul. Leśnej i Młyńskiej (gminna). Na opublikowanej wczoraj kolejnej liście zatwierdzonych dofinansowań jest tylko jedna z tych dróg. Choć remont 1 Maja wydaje się strategicznie ważniejszy, to środków na Leśną żal…

Na zatwierdzonej przez ministra cyfryzacji liście dofinansowanych remontów znalazł się projekt powiatowy: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144K od drogi nr 794 Wolbrom-Wierzchowisko na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 794 do ul. Brzozowskiej w Wolbromiu – w km 0+075-2+141″. Kwota dofinansowania państwa do tej inwestycji wyniesie 2 192 962,18 zł, co stanowi połowę zaplanowanych kosztów (których ostateczna wysokość będzie znana po przetargu). Pozostałe koszty, z powodu mizernej kondycji finansowej głównego wnioskodawcy, będą podzielone między Powiat Olkuski, gminę Wolbrom i przedsiębiorstwa, mające siedzibę przy ul. 1 Maja, które wyraziły wolę partycypowania w kosztach remontu drogi dojazdowej do swych firm.

Projekty obydwu remontów (dróg powiatowej i gminnej) pierwotnie znalazły się na pozytywnie zaopiniowanych listach rankingowych tegorocznych schetynówek, ogłoszonych pod koniec ubiegłego roku. Wtedy  okazało się jednak, że środków w budżecie państwa będzie za mało na wszystkie realizacje i nasze projekty pozostały na liście rezerwowej. Sytuacja zmieniła się w styczniu br., kiedy rząd znalazł nowe, dodatkowe źródło finansowania remontów dróg lokalnych. Postanowiono, że w latach 2014-2015 rząd dołoży do schetynówek środki w wysokości 1,3 mld zł , które pozyska od Lasów Państwowych. W związku z nową, realnie rysującą się nadzieją na oczekiwane remonty trzech kolejnych dróg w Wolbromiu, burmistrz wystąpił do miejskich rajców o zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie, którzy przyjęli stosowną uchwałę.

25 marca na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Donald Tusk ogłosił zmianę uchwały w sprawie kolejnego zmniejszenia nakładów na schetynówki. Chociaż jeszcze kilka dni temu rząd planował przekazać w tym roku na budowę, przebudowę i remonty dróg gminnych oraz powiatowych 900 mln zł, z czego 650 mln miało pochodzić z Lasów Państwowych, to w związku z protestem rodziców dzieci niepełnosprawnych kwotę na remonty dróg zmniejszono o 150 mln zł.
Ta zmiana wpłynęła na los naszej gminnej schetynówki – kolejny raz (w ubiegłym roku było podobnie) zabrakło środków na  remont ciągu dróg gminnych ul. Młyńskiej oraz ul. Leśnej, z planowanym kosztem modernizacji w wysokości 874 175 zł, z czego połowa miała pochodzić z budżetu państwa.

Mamy nadzieję, że do czasu sfinalizowania umowy na obiecaną już schetynówkę nie zdarzy się nic nadzwyczajnego, a Powiat Olkuski, jako główny wnioskodawca, stanie na wysokości zadania i skorzysta z szansy, poprawiając warunki użytkowania ul. 1 Maja.

Ewa Barczyk