Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uczymy się bycia obywatelami – Klasy szóste z SP 1 na sesji Rady Miejskiej

Główna treść

Uczymy się bycia obywatelami – Klasy szóste z SP 1 na sesji Rady Miejskiej

Z inicjatywy pani dyrektor Elżbiety Sojki, uczącej nas również historii, 3 czerwca wybraliśmy się na 49 sesję Rady Miejskiej Wolbromia. Było to dla nas ciekawe doświadczenie, bo do tej pory niewielu z nas wiedziało, gdzie i w jaki sposób zapadają decyzje o naszym mieście.

Po  ceremonii otwarcia  sesji przez przewodniczącego pana Władysława Żurka, pan Stanisław Biernacki – prezes stowarzyszenia wędkarskiego  funkcjonującego nad zalewem Nerka, złożył podziękowania  panu burmistrzowi  Janu  Łaksie za pomoc finansową i wsparcie dla stowarzyszenia. Potem pan burmistrz wygłosił przemówienie, w którym opowiedział o swojej działalności. Później przegłosowano kilka ustaw – wtedy dowiedzieliśmy się, jak wygląda takie głosowanie podczas obrad na sesji. Wreszcie przyszedł czas na najciekawszą dla nas część sesji, nasz bezpośredni w niej udział. Pan przewodniczący Władysław Żurek udzielił nam głosu i mogliśmy przedstawić  przygotowane przez nas interpelacje. W naszym imieniu pytania zadawała Daria Grzeszczyk z 6a.
 Na początek zapytała o ścieżki rowerowe, o których pan burmistrz Jan Łaksa wspominał w czasie naszej wizyty w Urzędzie Miasta. Burmistrz zapewnił, że będzie się starał o dofinansowanie na ten cel z funduszy unijnych. Drugie pytanie dotyczyło współpracy pana burmistrza z radnymi. Przewodniczący Rady Miasta oraz pan Łaksa – głowa naszego miasta, obszernie wypowiedzieli się na ten temat. Padło również pytanie o rozbudowę basenu oraz rozwój w naszym mieście sportu i rekreacji. Odpowiedź nas zadowoliła, gdyż dowiedzieliśmy się , że w planach miasta jest remont pływalni, tzn. wymiana filtrów i remont dachu.
Zapytaliśmy także o budowę nowej sali gimnastycznej przy naszej szkole. Miło nam poinformować, że dowiedzieliśmy się, że w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na projekt sali i planuje się początek inwestycji na przyszły rok.

Na koniec naszego spotkania zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie z panem burmistrzem i radnymi. Sesja Rady Miejskiej wywarła na nas wyjątkowe wrażenie i cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w takim niecodziennym dla nas wydarzeniu. Teraz wiemy, jak przebiegają obrady nad tym, co w naszym mieście powstanie i jak się będzie rozwijać. A w dodatku pan burmistrz wysłuchał też naszych opinii.

Maciej Gamrot, Jakub Kulik, Mikołaj Starzyk, kl. 6a