Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Umowa na finansowanie obwodnicy Wolbromia podpisana

Główna treść

Umowa na finansowanie obwodnicy Wolbromia podpisana

Burmistrz MiG Wolbrom Jan Łaksa wraz ze skarbnikiem Janem Turkiem podpisali 13 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie umowy określające zasady finansowania dwóch pierwszych etapów obwodnicy Wolbromia. To wielki sukces kończącej się kadencji – podkreśla burmistrz Jan Łaksa. Umowy poprzedzają ogłoszenie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przetargu na wyłonienie wykonawcy wyczekiwanej przez wolbromian obwodnicy. Plan przewiduje, że budowa ruszy w roku 2015.

Przypomnijmy: Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego podjęli uchwałę o wpisaniu budowy dwóch etapów obwodnicy Wolbromia do Wieloletniego Planu Finansowego Województwa 1 lipca 2014 r. Uchwałę o wyrażeniu zgody na współfinansowanie tego zadania podjęli też 18 sierpnia br. radni Gminy Wolbrom.
Oto treść podpisanych dziś umów:

obwodnica etap I.pdf

obwodnicaetap II.pdf