Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj – zastrzeż je!

Główna treść

Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj – zastrzeż je!

Dla ochrony osób, które utraciły swoje dokumenty dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy, a także karty płatnicze i dowody rejestracyjne) powstał System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Kampanię popularyzującą wykorzystanie tego systemu wspierają liczne instytucje, w tym Policja i banki.

Każdy, kto utracił dowód osobisty zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w odpowiedniej instytucji. Sprawa uzależniona jest od tego, czy nam dowód skradziono, czy też go zgubiliśmy. W obu przypadkach niezwłocznie powiadamiamy:

Policjęi urząd gminy – gdy dowód zostanie utracony w wyniku kradzieży, urząd gminy – w przypadku zagubienia.

Utratę dokumentu zgłaszamy każdorazowo i niezwłocznie do najbliższego urzędu gminy. Nie trzeba tego robić koniecznie w urzędzie właściwym ze względu na nasze miejsce zameldowania (ułatwia to sprawę, gdy dowód stracimy np. na wakacjach). Obowiązkiem urzędu gminy jest wydanie zaświadczenia, które jest ważne do chwili wyrobienia nowego dowodu osobistego.
Należy też pamiętać o tym, że jeżeli zgłosiliśmy w urzędzie utratę dowodu, to musimy złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu. W przypadku odnalezienia dowodu osobistego powiadamiamy o tym urząd gminy.

System Zastrzegania Dokumentów
Kieszonkowcy kradną nie tylko dla gotówki. Nie pozwól im wykorzystać swojej tożsamości – jeżeli utraciłeś dokumenty natychmiast zastrzeż je w banku. Aby uniknąć przykrych konsekwencji utraty dokumentów wystarczy zgłosić się do dowolnego banku, który wdrożył usługę zastrzegania dokumentów – także przez osoby, które nie są klientami żadnego banku – i zastrzec numery seryjne utraconych dokumentów. Informacje są błyskawicznie przekazywane do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z systemu (m.in. do Poczty Polskiej, operatorów telefonii komórkowej, czy agencji pośrednictwa nieruchomościami).

Należy zastrzegać wszystkie wymienione poniżej utracone dokumenty:

  • dowód osobisty,
  • paszport,
  • prawo jazdy,
  • książeczka marynarska,
  • książeczka wojskowa,
  • karty pobytu,
  • karty płatnicze,
  • dowody rejestracyjne.

Tygodniowo zastrzeganych jest nawet 4 tys. dokumentów!

Nie ma znaczenia, czy utrata nastąpiła w wyniku zgubienia lub kradzieży. Nie ma też różnicy czy poszkodowana osoba jest klientem jakiegokolwiek banku czy też nigdy nim nie była. Nie ma przecież żadnej pewności, czy utracony dokument zostanie wykorzystany przez przestępców czy nie. Koniecznie jednak trzeba się zabezpieczyć!
Każdego dnia zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym dokumentem!

Kradzione i zgubione dokumenty tożsamości wykorzystywane bywają np. do wyłudzenia kredytu, dokonania zakupu telefonu, kradzieży wypożyczanych przedmiotów, podpisywania umów najmu mieszkań w celu kradzieży dobytku, zakładania fikcyjnej działalności gospodarczej, oszustwa w hotelach… Wszystko to odbywa się w imieniu niewinnej osoby, która często dopiero po wielu miesiącach, czy nawet latach dowiaduje się o tym np. poprzez wezwanie do zapłaty, czy wezwanie do stawienia się w prokuraturze.

Więcej informacji na temat działania systemu Dokumenty Zastrzeżone można znaleźć na stronie www.DokumentyZastrzezone.pl

Ewa Barczyk