Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Utrata dowodu osobistego

Główna treść

Utrata dowodu osobistego

Dowód osobisty to nasz najważniejszy dokument. Jak wiadomo jest on niezbędny do załatwienia podstawowych spraw w urzędach czy bankach. Jego zagubienie to niemały problem. Dlatego też po utracie dowodu osobistego bardzo ważne jest natychmiastowe działanie. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko wykorzystania go przez niepowołane osoby, a co za tym idzie unikniemy dalszych kłopotów.

Okazuje się, że wielu z nas nie wie jak zachować się w przypadku utraty tego ważnego dokumentu, nie mamy też dostatecznej wiedzy zakresie konieczności ochrony innych dokumentów oraz swoich danych osobowych. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że dowód osobisty w rękach niepowołanych osób może skutkować lawiną kłopotów. Do najczęstszych sytuacji, gdy zagubiony lub skradziony dowód jest wykorzystywany należą m. in.:

–    wzięcie kredytu w banku,
–    wzięcie na raty drogich przedmiotów, np. sprzętu elektronicznego,
–    wynajęcie mieszkania,
–    wykorzystywanie cudzego dowodu do jazdy bez biletu w różnych środkach transportu.

Jak postąpić w przypadku utraty dowodu osobistego?

Niezależnie od okoliczności utraty dowodu osobistego fakt ten powinien zostać niezwłocznie zgłoszony w dowolnym urzędzie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym! Jeżeli nasz dowód zostanie skradziony to dodatkowo od razu zgłaszamy to Policji. Jeżeli dowód zgubimy, to Policja nam nie pomoże, nie uzyskamy żadnego zaświadczenia, że nie mamy dowodu osobistego.

Po zgłoszeniu utracony dokument zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa jego właścicielowi, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten można też zgłosić do dowolnego banku. Wydarzenie zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.

Ważne!
•    utratę dowodu osobistego zgłaszamy zawsze do odpowiedniego wydziału dowolego urzędu gminy
•  w wypadku kradzieży – również na Policję, a także do dowolnego banku, który zastrzeże utracony dokument w ogólnej bazie danych bankowych
•  osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy.

Wszyscy obywatele powinni zadbać w szczególny sposób o dane dotyczące ich tożsamości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymać naszego dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania prawnego. Nie wolno więc np.  żądać od klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub w innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.

Pamiętajmy, aby w przypadku utraty dowodu osobistego nie liczyć na szczęśliwy traf i oczekiwać, że zguba się znajdzie, ale podjąć natychmiastowe działania, które pozwolą uniknąć przykrych niespodzianek!

Greta Fałda