Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Utrudnienia w przejezdności drogi gminnej Gołczewy-Chełm

Główna treść

Utrudnienia w przejezdności drogi gminnej Gołczewy-Chełm

Korzystne warunkami atmosferyczne umożliwiły kontynuowanie prac związanych z budową kanalizacji deszczowej, w ramach trwającej przebudowy drogi gminnej Gołaczewy-Chełm. W związku z tym, informujemy o występowaniu utrudnień w przejezdności na końcowym odcinku ul. Chełmskiej w Gołaczewach oraz ul. Podgórskiej w Chełmie.

Na czas prowadzonych prac w godzinach 8:00-17:00 wystąpią punktowe zamknięcia drogi!

Niebezpieczeństwo w ruchu samochodowym i pieszym stwarzają głębokie wykopy w jezdni. Wykonawca zadania planuje tak zorganizować plac budowy, aby po godz. 17:00 umożliwić przejazd przynajmniej jednym pasem jezdni.

W chwili obecnej trudno oszacować dokładny termin zakończenia uciążliwych dla wszystkich prac. Należy pamiętać, iż w najbliższych dniach i tygodniach, w miarę postępu prac, utrudnienia będą postępowały w kierunku Chełmu.

Za występujące uciążliwości w ruchu samochodowym i pieszym przepraszamy. Prosimy jednocześnie o cierpliwość, stosowanie się do oznakowania tymczasowego i zachowanie szczególnej ostrożności.

Przypominamy, że przebudowywany jest odcinek drogi biegnącej przez Gołaczewy od DW 783 do DW 794, który został przejęty przez Gminę Wolbrom od Powiatu Olkuskiego i zgłoszony jako zadanie gminne do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z RFRD Gmina Wolbrom otrzymała dofinansowanie w wysokości 10,15 mln. zł.