Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uwaga mieszkańcy Chełmu, Gołaczew i Zabagnia. OGŁOSZENIE

Główna treść

Uwaga mieszkańcy Chełmu, Gołaczew i Zabagnia. OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu uprzejmie informuje, iż w związku z wprowadzeniem nazw ulic oraz zmianą numeracji porządkowej nieruchomości na terenie miejscowości Chełm, Gołaczewy i Zabagnie, zameldowanie osób pod nowy adres następuje z urzędu. W związku z powyższym nie ma konieczności zgłaszania się do Referatu Ewidencji Ludności w celu dokonania zmian meldunkowych.
Zmiana administracyjna adresu zameldowania nie powoduje konieczności wymiany dowodu osobistego zgodnie z art. 46 § 1 ustawy o dowodach osobistych (Dz. U. 2016r poz. 391z póź. zm.)   Ponadto Urząd Miasta i Gminy Wolbrom przekaże zestawienie nowych adresów do:

 • Urzędu Statystycznego,
 • Urzędu Pocztowego w Wolbromiu,
 • Służb Ratunkowych,
 • Zakładu Energetycznego 
 • Zakładu Gazowniczego 
 • Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej 
 • i Mieszkaniowej 

Przypominamy również, że mieszkańcy zobowiązani są:

 • wymienić prawo jazdy i dowody rejestracyjne (informujemy, że zostały złożone do Rady Powiatu wnioski o zmniejszenie opłaty za wymianę prawo jazdy i dowodu rejestracyjnego).
 • umieścić na nieruchomości zabudowanej w widocznym miejscu tabliczkę z numerem porządkowym, 
 • złożyć w Urzędzie Skarbowym informacje o zmianie adresu, 
 • złożyć w powiatowym ARMIR informacje o zmianie adresu,
 • złożyć w KRUS informacje o zmianie adresu, 
 • osoby pobierające emeryturę lub rentę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych powinny złożyć informację o zmianie adresu na druku ZUS-ER-WZD-1,
 • powiadomić operatora telefonii stacjonarnej bądź komórkowej o zmianie adresu,
 • zawiadomić bank o zmianie adresu, 
 • osoby posiadające działalność gospodarczą zobowiązane są osobiście dokonać zmiany wpisu w CEiDG w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu,
 • osoby prawne powinny dokonać zmian w KRS,

Uwaga: zmiany obowiązywały będą po otrzymaniu informacji z UMiG Wolbrom o przyznaniu nowego adresu.  ***Na przełomie maja i czerwca 2016 roku 2016 w trzech sołectwach naszej gminy odbyły się konsultacje społeczne w sprawie ustalenia nazw ulic. Mieszkańcy, którzy na dzień otwartego spotkania konsultacyjnego posiadali czynne prawo wyborcze wypełniając odpowiedni formularz zaproponowali nazwę dla danej ulicy. Komisja w składzie: Ewa Wawrzynowska, Ewa Ryś i Agnieszka Rogóż-Farbicka, powołana przez Burmistrza Wolbromia ustaliła, co następuje:Spośród propozycji przedstawionych przez mieszkańców z poszczególnych sołectw zostały wyłonione przez Komisję następujące nazwy ulic:Chełm – Podgórska, Urocza, Wolbromska, Grabie, Szlachecka, Wesoła, Szwajcary, Cicha, Świętojańska. Gołaczewy – Piaski, Graniczna, Lawendowa, Stara Wieś, Konwaliowa, Chełmska, Jasna, Wierzbowa, Perłowa, Spokojna, Królewska, Kamyk, Nadmłynie, Modrzewiowa. Zabagnie – Starowiejska, Nowa Łąka, Jagodowa, Czarnoleska, Radosna, Działkowa, Źródlana.