Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uwaga Mieszkańcy Miasta i Gminy Wolbrom, od 12 października Urząd wyłączony z bezpośredniej obsługi interesantów!

Główna treść

Uwaga Mieszkańcy Miasta i Gminy Wolbrom, od 12 października Urząd wyłączony z bezpośredniej obsługi interesantów!

Uprzejmie informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju, w tym na terenie Powiatu Olkuskiego (intensywny wzrost zachorowalności oraz zgonów), po uzgodnieniu z Sanepidem, Wicestarostą Olkuskim, oraz włodarzami gmin sąsiednich, mając na względzie zdrowie obsługiwanych mieszkańców, od dnia 12 października 2020 roku, wyłącza się bezpośrednią obsługę mieszkańców w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom.

Wyłączona jest możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami UMiG.
Osoby, które muszą skontaktować się z komórkami Urzędu lub pracownikami obsługującymi Radę Miejską w Wolbromiu, powinny skontaktować się telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej info@umigowlbrom.pl lub skrzynki ePUAP (adres skrytki: /6100xgmoa3/skrytka)
W przypadku wniosków papierowych, rekomenduje się skorzystanie z usług operatora pocztowego lub pozostawienie listu w skrzynce na korespondencję, umieszczoną przy drzwiach Urzędu od strony Rynku. W sprawach nieciepiących zwłoki interesanci będą przyjmowani przez pracowników UMiG, dyżurujących przy wejściu do Urzędu od strony ul. Krakowskiej, w godz. 7.00-15.00.

Burmistrz
Miasta i Gminy Wolbromia

/-/ Adam ZIELNIK