Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uwaga młodzi sportowcy, rusza III edycja programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców

Główna treść

Uwaga młodzi sportowcy, rusza III edycja programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią sklepów Biedronka uruchomił III edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. Skorzystać z niego mogą młodzi ludzie w wieku od 17 do 22 roku życia, którzy osiągnęli wysokie wyniki w sporcie na poziomie klasy sportowej odpowiedniej do ich kategorii wiekowej, w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych, w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich.Kwota stypendium to 10 000 zł na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych. Wnioski stypendialne wraz z 1-minutową prezentacją wideo należy składać do 26 września 2017 r.Szczegółowe zasady przyznawania stypendium, regulamin oraz wniosek o jego przyznanie dostępne są na stronie: www.fundusznataliipartyki.pl