Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: UWAGA RODZICE SZEŚCIOLATKÓW – kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych

Główna treść

UWAGA RODZICE SZEŚCIOLATKÓW – kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych

W związku z trwającą rekrutacją do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021, informuję o zmianie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych.

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które było wyznaczone w dniach 17.03.2020 r. – 19.03.2020 r. odbędzie się w późniejszym terminie – od 03.04.2020 r. do 08.04.2020 r.

Aktualne terminy można znaleźć w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom na rok szkolny 2020/2021 (link poniżej)

bip wolbrom

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie (w sekretariatach szkół) lub na ich stronach internetowych.