Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: UWAGA! Zmiana terminu naboru wniosków w ramach działania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych dla woj. Małopolskiego

Główna treść

UWAGA! Zmiana terminu naboru wniosków w ramach działania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych dla woj. Małopolskiego

Lokalna Grupa Działania „Nad Biała Przemszą” uprzejmie informuje, iż zmianie uległ termin naboru wniosków w ramach działania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych dla woj. Małopolskiego z I na III kwartał 2017 roku, w ramach którego, LGD „Nad Białą Przemszą” przygotowuje wniosek o dofinansowanie na zakup, montaż i realizację instalacji fotowoltaicznych, solarnych i pomp ciepła dla powiatu olkuskiego oraz gminy Krzeszowice.W związku z tą zmianą wydłużeniu uległ okres przygotowania wniosku a także przesyłania do Beneficjentów raportów z przeprowadzonych inspekcji technicznych. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. LGD „Nad Biała Przemszą” jednocześnie zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych osoby zainteresowane dofinansowaniem na instalacje fotowoltaiczne, solarne lub pompy ciepła, które nie złożyły jeszcze w/w dokumentów, termin składania wniosków: 28 lutego br Poziom dofinansowania wynosi aż 60%. Mieszkaniec, który zdecyduje się na udział w projekcie powinien wypełnić ankietę udziału w projekcie, formularz umowy w dwóch egzemplarzach oraz uiścić opłatę za wykonanie inspekcji terenowej technicznych możliwości budowy źródła OZE (zgodnie z zapisami umowy), pozwalającej określić rodzaj i moc instalacji OZE w wysokości: – instalacja solarna – 258,30zł- instalacja fotowoltaiczna – 258,30zł- pompa ciepła – 393,60zł Kompletną dokumentację należy składać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” w Wolbromiu ul. Skalska 20, w godzinach 8.00-15.00. Poniżej w plikach do pobrania znajdują się ankiety, wzór umowy oraz prezentacja na temat OZE. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami. http://www.nadbialaprzemsza.org.pl/dokumenty-obowiazujace/category/dokumenty-obowiazujace/odnawialne-zrodla-energii.html?id=26 W razie pytań prosimy o kontakt: Infolinia techniczna: 799 901 213 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”, tel.  32 7242523