Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: W KP PSP w Olkuszu otwarto salę edukacyjną „Ognik”

Główna treść

W KP PSP w Olkuszu otwarto salę edukacyjną „Ognik”

30 listopada, w budynku Komendy Powiatowej PSP w Olkuszu, w ramach programu „Bezpieczna +” otwarto salę edukacyjną „OGNIK” przeznaczoną do prowadzenia praktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności przeciwpożarowego dla uczniów szkół podstawowych. W dniu otwarcia w pierwszych zajęciach pokazowych uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Olkuszu.W uroczystości otwarcia uczestniczyli nadbrygadier Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, mł. bryg. Michał Polak – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu, Lidia Gądek – Posłanka na Sejm RP, Jacek Osuch – Poseł na Sejm RP, funkcjonariusze KP PSP  w Olkuszu. „Bezpieczna +”  – to program realizowany w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015- 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” – „Ogniki”. Zadanie związane jest z realizacją celu szczegółowego nr 4 – „Tworzenie warunków do prowadzenia w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności przeciwpożarowego. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zewnętrznych i umiejętności zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Akcja skierowana jest  do najmłodszych uczniów szkół podstawowych.W ramach programu przeszkoleni strażacy  prowadzą zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego. Rolą strażaków jest wytłumaczenie dzieciom, jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla (czadem),  jak należy dbać o prawidłową wentylację pomieszczeń, do jakich zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego oraz jak powinna przebiegać ewakuacja z miejsca objętego pożarem. Ponadto dzieci mogą zobaczyć jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, jak działają czujki dymu oraz tlenku węgla, jak nagrzewają się drzwi, za którymi powstał pożar.Jak informuje mł. bryg. Tomasz Mucha – oficer prasowy KP PSP Olkusz – wkrótce na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Olkuszu – http://psp.olkusz.pl/ ukażą się szczegółowe informacje dot. zasad uczestnictwa i zgłaszania zorganizowanych grup dzieci na zajęcia organizowane w Sali Edukacyjnej „OGNIK”.