Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: „W świecie muzyki” – Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej

Główna treść

„W świecie muzyki” – Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu realizuje zadanie publiczne przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego pn.: „W świecie muzyki” – Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej.

  • Celem projektu jest nabywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz promowanie ich aktywności. Ponadto projekt rozbudza wyobraźnie i wrażliwość muzyczną.
  • Muzykoterapia uzupełnia prowadzoną rehabilitację. Uczestnicy zdobywają umiejętności gry na instrumentach, współpracy w grupie.
  • Adresatami projektu są osoby z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 5 do 26 lat. 
  • Z projektu korzysta 15 beneficjentów w tym 8 osób będących mieszkańcami Miasta i Gminy Wolbrom.