Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: W Załężu powstaje trzeci w gminie Klub Malucha

Główna treść

W Załężu powstaje trzeci w gminie Klub Malucha

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Utworzenie Klubu dziecięcego w Załężu poprzez przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń świetlicy wiejskiej” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 22.10.2019 r. Burmistrz Adam Zielnik zawarł umowę z Firmą Mirosław Basoń – Zakład Usługowo Sprzętowy ze Skały z ceną ofertową 982.158,34 zł brutto. Kilka dni później firma rozpoczęła pierwsze prace.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 6 grudnia 2019 r.

– W marcu br. po rozstrzygnięciu konkursu, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2019, Gmina Wolbrom otrzymała z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotację w wysokości 352 tys. złotych. Kolejną dotację w wysokości 257.505, 23 zł. otrzymaliśmy z Europejskiego Funduszu Spójności za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Łącznie ze środkami rządowymi z programu Maluch + mamy więc aż 609.505,23 zł. dotacji do tego projektu, dzięki temu udział Gminy Wolbrom skurczył się do ok. 370 tys. zł. – wyliczył, zadowolony z tego faktu, burmistrz Adam Zielnik.

Przypomnijmy.
Pierwszy gminny Klub Malucha powstał w 2017 roku w Chrząstowicach. Rok później w Wolbromiu, przy Przedszkolu Publicznym nr 1. W bieżącym roku Burmistrz Wolbromia skutecznie czynił starania o kolejnego „Malucha”, który początkował miał powstać w budynku byłej szkoły w Strzegowie. Jednakże zaistniałe nowe okoliczności zdecydowały o zmianie planów. Lokalizacja „Malucha” została zmieniona na budynek po byłej szkole w Załężu.