Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: W Załężu powstanie trzeci w gminie Klub Malucha

Główna treść

W Załężu powstanie trzeci w gminie Klub Malucha

Pierwszy gminny Klub Malucha powstał w 2017 roku w Chrząstowicach. Rok później w Wolbromiu, przy Przedszkolu Publicznym nr 1. W bieżącym roku Burmistrz Wolbromia skutecznie czynił starania o kolejnego „Malucha”, który początkował miał powstać w budynku byłej szkoły w Strzegowie. Jednakże zaistniałe nowe okoliczności zdecydowały o zmianie planów. Lokalizacja „Malucha” została zmieniona na budynek po byłej szkole w Załężu.

W marcu br. po rozstrzygnięciu konkursu,w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2019, Gmina Wolbrom otrzymała z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotację w wysokości 352 tys. złotych. Niedawno przyszła do UMiG następna radosna nowina.

– Otrzymaliśmy kolejną dotację w wysokości 257.505, 23 zł. Tym razem z Europejskiego Funduszu Spójności za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na dofinansowanie Malucha w Załężu. Łącznie ze środkami rządowymi z programu Maluch + mamy więc aż 609.505,23 zł. dotacji do tego projektu, dzięki temu udział Gminy Wolbrom skurczy się do 200 tys. zł. – wyliczył, zadowolony z tego faktu, burmistrz Adam Zielnik.