Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wigilia w WTZ

Główna treść

Wigilia w WTZ

Przedświąteczny czas obfituje w okolicznościowe spotkania. Dziś przy wigilijnym stole spotkali się podopieczni WZT w Lgocie Wolbromskiej. Wcześniej dokonano otwarcia kolejnej, siódmej już pracowni, dzięki której z rehabilitacji społecznej i zawodowej będzie mogła korzystać kolejna piątka uczestników.

Witając zaproszonych gości w murach wolbromskiego WTZ jego kierownik Sebastian Sierka podkreślił, że jest to miejsce, gdzie na co dzień stwarzane są  niepełnosprawnym najlepsze warunki do godnego uczestnictwa w życiu. Uczestnicy WTZ to osoby dorosłe posiadające orzeczenie o różnych stopniach niepełnosprawności. Ich terapia polega na angażowaniu uczestników w różnorodne zajęcia, które uczą ich nowych umiejętności, ale także współpracy w grupie i innych zachowań społecznych. Warsztat Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej funkcjonuje od grudnia 2002 roku, stale się rozrasta i poszerza swoją działalność. Obecnie w jego murach fachową opiekę znajduje 30, a od stycznia 35 uczestników. Ich rehabilitacją zajmuje się zespół fachowców z różnych dziedzin; podopieczni uczą się szyć, posługiwać narzędziami, wykonują różne prace plastyczne, są rehabilitowani ruchowo i społecznie.

Do udziału w  uroczystości otwarcia nowej pracowni kompetencji społecznych zarząd wolbromskiego koła Stowarzyszenia  na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i kierownictwo WTZ zaprosiły, obok wszystkich uczestników, liczne grono gości, wśród których znaleźli się burmistrz Adam Zielnik, radni powiatowi Jan Łaksa, Piotr Gamrot i Robert Kozłowski i dyrektor MOPS Tadeusz Poselek, którzy gratulowali  stowarzyszeniu kolejnego sukcesu.  Za wszelką pomoc i wsparcie licznego grona przyjaciół PSOUU w Wolbromiu dziękowała przewodnicząca Zarządu Koła – Urszula Marcinkowska.

Jak zapewnił dyrektor Zbysław Owczarski, to nie koniec ambitnych planów PSOUU w Wolbromiu. Po zakończeniu wielkiego dzieła, jakim była rozbudowa OREW-u, NZOZ-u świadczącego specjalistyczne usługi dla niepełnosprawnych dzieci i ciągłym poszerzaniu zakresu usług terapeutycznych WTZ stowarzyszenie postawiło sobie kolejny wielki cel – zagospodarowanie choć części ogromnych potrzeb w zakresie opieki całodobowej nad niepełnosprawnymi, którzy nie mają możliwości korzystania z opieki rodzin. W naszym otoczeniu jest bowiem coraz więcej osób wymagających stałej opieki instytucji, z racji słabnących sił rodziców lub braku rodziny. PSOUU w Wolbromiu już rozpoczęło intensywne działania na rzecz budowy w Lgocie Wolbromskiej, po sąsiedzku z WTZ, domu opieki na 25-30 osób, które będą mogły tam godnie i bezpiecznie żyć.

Nowa pracownia WTZ została poświęcona przez kapelana stowarzyszenia ks. Tadeusza Maja, a symboliczne przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości zostało uznane za przypieczętowanie ich  woli w zakresie dalszej współpracy i wszelkiej dostępnej pomocy dla kolejnych działań wolbromskiego koła PSOUU. Na zakończenie miłego spotkania wszyscy zasiedli wspólnie do wigilijnego stołu.

Ewa Barczyk

Powiązana galeria