Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wolbrom przygotowany do zimy

Główna treść

Wolbrom przygotowany do zimy

Mimo, że znacznie przedwczesny debiut tegorocznej zimy mamy już za sobą burmistrz zaprosił na tradycyjne przedzimowe spotkanie przedstawicieli różnych instytucji mających znaczenie w szeroko pojętym przygotowaniu do sezonu zimowego.

W spotkaniu poszerzonego składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wolbromiu na temat przygotowania gminy Wolbrom do funkcjonowania w warunkach zimowych wzięli udział: zarządcy dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, obu działających na terenie gminy spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy wspólnot mieszkaniowych, Elektrociepłowni, Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wolbromskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,  Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół, MOPS oraz pracowników różnych wydziałów UMiG Wolbrom, które odpowiadają za sprawne funkcjonowanie Gminny w warunkach zimowych.

Z przedstawionych przez przybyłych informacji, dotychczasowych doświadczeń oraz  obowiązujących procedur wynika, że Gmina Wolbrom na nadejście zimy jest przygotowana: wszystkie instytucje i służby  dysponują odpowiednim sprzętem, zapleczem technicznym i procedurami na wypadek różnych, w tym ekstremalnie trudnych sytuacji. Wszystkie instytucje zadeklarowały wolę współpracy i niezbędnej wzajemnej pomocy w razie potrzeby.

Uczestnicy spotkania zgłosili też kilka wniosków, które mogą jeszcze bardziej usprawnić prace służb i poprawić komfort mieszkańców. Kierowcy pługów zostaną uczuleni, aby w czasie odśnieżania dróg nie zasypywali hydrantów i pilnowali, aby ich przypadkiem nie uszkodzić, a WZWiK przekaże  JRG Wolbrom aktualną informację o czynnych w okresie zimowym hydrantach. MOPS, Polocja i Straż Miejska będę systematycznie monitorowały sytuację z osobami bezdomnymi lub wymagającymi specjalnej troski. Sekretarz Gminy wolbrom Waldemar Kolanko uczulił przedstawicieli Elektrociepłowni na koniecznośc zabezpieczenia zakładu w alternatywne źródło energii elektrycznej, w razie wystąpienia awarii na sieci energetycznej.

Przy tej okazji kolejny raz prosimy mieszkańców o zwracanie uwagi na osoby, które w okresie zimowych chłodów mogą potrzebować naszej pomocy, a także o zapewnienie odpowiedniego schronienia zależnym od ludzi zwierzętom. Przypominamy również o konieczności prawidłowego, czytelnego oznakowania numerów posesji, bo brak numerów na domach lub umiejscowienie ich w sposób niewidoczny jest dużym utrudnieniem dla służb ratunkowych, nie tylko w czasie zimy.