Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wolbrom w krajowej czołówce w opiece instytucjonalnej nad dziećmi do lat 3!

Główna treść

Wolbrom w krajowej czołówce w opiece instytucjonalnej nad dziećmi do lat 3!

Wolbrom w krajowej czołówce w opiece instytucjonalnej nad dziećmi do lat 3!

Niedawno poznaliśmy wyniki kolejnego rankingu przygotowanego przez czasopismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA. Jego autorzy Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska przeanalizowali tym razem poziom zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w miastach i gminach. Miło nam poinformować, iż w niniejszym rankingu wysoko uplasował się Wolbrom, który zajął 29. miejsce w Polsce na 619 miasteczek sklasyfikowanych w kategorii.

Opieka nad dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym to zadanie samorządów gminnych. Realizując je zyskują choć niewielki wpływ na politykę sprzyjającą liczbie urodzeń i zapobieganiu, albo przynajmniej łagodzeniu zjawiska depopulacji występującego w wielu regionach Polski.

W naszym rankingu zastosowaliśmy wskaźnik „użłobkowienia” – zestawiamy liczbę dzieci objętych instytucjonalną opieką z ogólną liczbą dzieci w wieku 1–3 lat. Bierzemy pod uwagę dzieci w żłobkach, ale także klubach dziecięcych – w placówkach samorządowych i prowadzonych przez inne podmioty (wiele gmin przekazuje im dotacje). Do tego dodajemy dzieci w wieku do 3 lat w przedszkolach, punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – piszą w publikacji autorzy rankingu.

Jak zauważa WSPÓLNOTA wskaźniki powoli poprawiają się, ale nadal są poniżej średnich europejskich. Oczekiwania rodziców, że samorządy będą uruchamiać żłobki, są więc zrozumiałe i wymuszają na gminach podejmowanie szeregu działań w tym kierunku.

Zgodnie z publikacją wynika, że z zapewnieniem profesjonalnej opieki nad maluchami Wolbrom radzi sobie bardzo dobrze i w swej kategorii znajduje się w czołówce krajowej.

Uzyskany wynik nie dziwi, zważywszy na fakt, że w ciągu ostatnich kilku lat z inicjatywy burmistrza Adama Zielnika powstały trzy nowe kluby malucha.

Pierwszy z nich powstał w grudniu 2017 roku w Chrząstowicach. Z dniem 2 stycznia 2019 r. rozpoczął działalność gminny żłobek „Wesołe Pszczółki” w Wolbromiu. Trzeci w gminie Klub Malucha powstał w Załężu w 2020 r.

Przeprowadzone inwestycje mają odzwierciedlenie w prezentowanym rankingu.

W porównaniu z rokiem 2016 (189 miejsce) Wolbrom awansował aż o 160 „oczek”, plasując się na 29 miejscu spośród 619 miasteczek sklasyfikowanych w tej kategorii. Odsetek dzieci w wieku do 3 lat objętych instytucjonalnymi formami opieki w 2021 roku wyniósł 56,162.

A oto jak wypadły w rankingu samorządy z powiatu olkuskiego:

Kategoria – miasteczka;

29. miejsce Wolbrom 56,162

36. miejsce Bukowno 54,922

Kategoria – gminy wiejskie;

20. miejsce Bolesław 62,937

52. miejsce Klucze 54,154

392. miejsce Trzyciąż 33,184

Kategoria – miasta powiatowe

114. miejsce Olkusz 51,665

RANKING WSPÓLNOTY (kliknij)