Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wolbrom walczy o powiatową schetynówkę

Główna treść

Wolbrom walczy o powiatową schetynówkę

Na opublikowanej kilka dni temu kolejnej liście zatwierdzonych dofinansowań znalazła się tylko jedna z dwóch dróg na terenie Wolbromia, o których remont zabiegaliśmy. I chociaż remont 1 Maja wydaje się strategicznie ważniejszy, to było nam żal środków na Leśną. która przepadła. Ostatnio pojawił się kolejny problem – Starostwo, mimo podpisanych wcześniej porozumień i oficjalnych deklaracji, nie jest do końca przekonane do wydania środków finansowych w Wolbromiu.

Użytkownicy ważnego ciągu komunikacyjnego, jakim jest ul. 1 Maja, cieszyli się z sukcesu, mając nadzieję, że do czasu sfinalizowania umowy na obiecaną już schetynówkę nie zdarzy się nic nadzwyczajnego, a Powiat Olkuski, jako główny wnioskodawca, stanie na wysokości zadania i skorzysta z szansy, poprawiając warunki jazdy na tej dużej i ważnej wolbromskiej ulicy. Niestety, choć wydawałoby się, że niezwykle korzystne dofinansowanie wkładu własnego powiatu (50% kosztów) jakie wynegocjowało Starostwo z żywotnie zainteresowanymi  remontem władzami gminy Wolbrom (choć nie ma takiego obowiązku jest deklaracja burmistrza, że Gmina dołoży do inwestycji aż 1 mln. 200 tys. zł!, co stanowi połowę szacowanego wstępnie wkładu powiatu) oraz zachęconymi przez Jana Łaksę do partycypowania w kosztach  firmami, mającymi siedzibę przy ul. 1 Maja (320 tys. zł) władze powiatu zaczęły się wahać się, czy wydać środki na remont akurat w Wolbromiu.

– Od wielu lat doświadczamy tego, że choć na terenie naszej gminy znajduje się 40% dróg powiatowych, to nigdy nie trafiało tu proporcjonalnie 40% środków na ich utrzymanie i remonty, stąd wieloletnie zaniedbania i fatalny stan dróg powiatowych, na które utyskują mieszkańcy Wolbromia i sołectw  – martwi się radny powiatowy Zdzisław Skoczyń. – Taka szansa na pomoc państwa w remoncie tej drogi może się nie powtórzyć – podkreśla też burmistrz Jan Łaksa, który stara się zobligować wszystkich radnych powiatowych z terenu gminy do solidarnych, bez względu na przynależność partyjną i koalicyjną, starań o podjęcie przez powiat korzystnej dla wolbromian decyzji. – Samorządy wyższych szczebli wiedzą, że gminie zależy, dlatego wymuszają na nas kosztowne dokładanie się do teoretycznie nie naszych inwestycji i remontów. Robimy to, bo zależy nam na rozwoju i poprawie warunków funkcjonowania gminy i infrastruktury na naszym terenie. Nie możemy jednak za powiat wyłożyć całości kwoty. Nie zgadzamy się też na warunek powiatu, aby dobrowolny wkład gminy i przedsiębiorców ustalić kwotowo, a nie procentowo. Ostateczny koszt modernizacji 1 Maja będzie znany po przetargu. Nie wyobrażamy sobie, aby na ewentualnych oszczędnościach z tego tytułu skorzystało tylko Starostwo, które w ekstremalnym przypadku mogłoby w ogóle nie ponosić kosztów remontu swojej drogi. Gmina ma bardzo wiele własnych zadań, na które potrzebuje środków – nie możemy bez końca wyręczać w obowiązkach innych samorządów, kosztem własnych ważnych powinności.

Starosta Barbara Rzońca i wicestarosta Paweł Piasny podczas swojej kurtuazyjnej wizyty na sesji RM w Wolbromiu zaraz po przejęciu władzy zapewniali, że mimo tegorocznej mizerii finansów powiatu na remont 1 Maja pieniądze będą. Wolbromianie mają nadzieję, że nie należą do gorszej kategorii  mieszkańców powiatu olkuskiego, który nie kończy się przecież na granicy Olkusza i starostowie obietnicy dotrzymają.

Ewa Barczyk