Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Współpraca Gminy z biznesem

Główna treść

Współpraca Gminy z biznesem

W Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom odbyło się dziś kolejne ciekawe spotkanie, poświęcone nowoczesnym możliwościom rozwoju firm, któremu patronował burmistrz Adam Zielnik. W związku z przystąpieniem Gminy Wolbrom do współpracy z Izbą Gospodarczą „Polska Izba Pracy” z siedzibą w Krakowie, której misją jest wspieranie dialogu pomiędzy lokalnymi władzami a przedsiębiorcami, na spotkanie zostali zaproszeni zostali przedsiębiorcy z naszego terenu.

Sponsorem Polskiej Izby Pracy jest Loyd S.A., natomiast wsparcie merytoryczne podczas spotkań zapewniają eksperci Polskiego HR, którzy doradzają przedsiębiorstwom w zakresie optymalizacji ich działalności biznesowej. Uczestnicy korzystają z seminarium bezpłatnie.

Zgodnie z przesłaniem organizatora, dzięki podobnym spotkaniom władze gminy mają możliwość bliższego zbadania potrzeb przedsiębiorców i wspólnego odnalezienia sposobów na ich realizację, a przedsiębiorcom pomagają dostrzegać nowe perspektywy rozwoju biznesu na terenie danego regionu i podejmować współpracę z nowymi inwestorami. Dzięki uczestnictwu w spotkaniach Polskiej Izbie Pracy podmioty gospodarcze zyskują również możliwość sprawnego porozumiewania się między sobą w zakresie istotnych dla siebie tematów. Tego typu współpraca i wzajemne porozumienie przekładają się bezpośrednio na rozwój gospodarki regionu.

Wolbromski panel merytoryczny spotkania poprowadzili eksperci rynku pracy, którzy wskazywali kompleksowe rozwiązania, dotyczące m. in. elastycznych form zatrudniania oraz szeroko pojętych nowoczesnych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. Pełna sala, która zgromadziła licznych lokalnych przedsiębiorców potwierdza, że tego typu inicjatywy są potrzebne i pożyteczne.