Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wybrano projektanta obwodnicy Wolbromia

Główna treść

Wybrano projektanta obwodnicy Wolbromia

Wiemy już kto wykona opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy południowej obwodnicy Wolbromia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783. ZDW w Krakowie rozstrzygnął przetarg na to zadanie. Na ogłoszenie odpowiedziało aż 25 oferentów, 17 ofert odrzucono z przyczyn formalnych.


Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania powyżej progu unijnego „Budowa południowej obwodnicy Wolbromia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783” – opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił jeszcze w kwietniu tego roku. W czerwcu, z powodu zmian w zamówieniu przesunięto termin rozstrzygnięcia postępowania na 1 lipca. Przez ostatnie kilka tygodni oceniano oferty i wreszcie ogłoszono wynik. Naszą obwodnicę zaprojektuje firma Projekty i Nadzory Drogowe Europrojekt Andrzej Kula z Bielska Białej, której oferta opiewa na kwotę 398 520 zł.
TU znajdziesz ogłoszenie o wyborze oferty.

Projektowany odcinek drogi obejmie budowę nowej drogi, południowo – zachodniej obwodnicy miasta Wolbromia, wraz z budową skrzyżowań z istniejącą siecią drogową na odcinku od DW 794 do DW 783. W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziana jest również budowa odcinka łączącego projektowaną obwodnicę Wolbromia z drogą wojewódzką nr 783 – ul. Krakowską. Zakres opracowania obejmuje także analizę zakresu potrzeb przebudowy lub zabezpieczenia istniejących sieci uzbrojenia terenu.

Inwestycja ma na celu przejęcie ruchu tranzytowego z centrum miasta, co spowoduje poprawę warunków ruchu drogowego w mieście oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Zaprojektowano 3 warianty rozwiązania sytuacyjnego południowo – zachodniej obwodnicy Wolbromia. Budowa obejścia, niezależnie od wyboru wariantu, może zostać zrealizowana w następujących etapach:
etap I – odcinek od DW 783 (ul. Miechowska) do DW 783 (ul. Olkuska Szosa);
etap II – odcinek od DW 783 (ul. Olkuska Szosa) do DW 794 (ul. Żwirki i Wigury).

Zgodnie z umową z kwietnia 2010 r. w kosztach inwestycji prowadzonej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie będzie partycypowała Gmina Wolbrom, na której zlecenie została już przygotowana uproszczona koncepcja drogowa budowy drogi, wykonana przez Pracownię Studiów i Projektów Drogowych „Klotoida”. Inwestycja przez kilkanaście miesięcy oczekiwała na decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, która została wreszcie wydana w październiku ubiegłego roku.

Ewa Barczyk