Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego

Główna treść

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego

Informacja o udzieleniu środków finansowych na realizację zadania publicznego

Informacja o udzieleniu środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie w prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych UKEMI JUDO – SZKOŁA BEZPIECZNEGO UPADANIA w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wolbromiu, które mają na celu zapobieganie powstawania problemów alkoholowych i narkomanii w środowisku lokalnym, w szczególności wśród dzieci”. na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1916 z późn. zm.)

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JUDO WOLBROM – 2631,00 zł