Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: WYRÓŻNIENIE W III POWIATOWYM KONKURSIE POETYCKIM IM. ANNY PIĄTEK

Główna treść

WYRÓŻNIENIE W III POWIATOWYM KONKURSIE POETYCKIM IM. ANNY PIĄTEK

Poezja – choć bywa wymagająca dla odbiorców – jak żaden inny rodzaj literacki potrafi ukazać piękno i subtelność języka. Wymaga od nas otwartości, uwagi i empatii. Skłania do refleksji, uważniejszego spojrzenia na otaczający nas świat a także samych siebie. Zachęca do zatrzymania się choć na chwilę w pędzie codzienności, pozwalając tym samym widzieć i rozumieć więcej. Uczy myślenia abstrakcyjnego i metaforycznego, pozostając równocześnie niezwykle osobistym wyznaniem.
Próby napisania własnych wierszy podjęli uczniowie klas IV – VII Zespołu Szkół w Wolbromiu. Ośmioro z nich – w wyniku szkolnych eliminacji – reprezentowało naszą szkołę, biorąc udział w III Powiatowym Konkursie Poetyckim im. Anny Piątek dla klas IV-VII. Byli to: Emilia Fabian, Nela Krężel, Natalia Pachołek, Franciszek Pluta (opiekun p. Anna Klich), Bartosz Gwiazda, Kaja Skalska, Zuzanna Skwarek, Piotr Szymczyk (opiekun p. Anna Starostecka). Temat tegorocznej edycji brzmiał: „Ważne, ważniejsze, najważniejsze”.
Celem konkursu było popularyzowanie poezji, rozwijanie u uczniów talentów pisarskich, wyczulenie na piękno języka polskiego i słowo poetyckie. O randze konkursu świadczy patronat Kuratora Oświaty w Krakowie, Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, Starosty Olkuskiego a także udział w jury znakomitej aktorki Anny Dymnej, poety, laureata wielu ogólnopolskich konkursów Łukasza Jarosza oraz pisarza i historyka Olgierda Dziechciarza.
Długo oczekiwane ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 22 maja 2018 roku w Olkuszu. Niezmiernie cieszy nas wyróżnienie, które otrzymała nasza uczennica Kaja Skalska z klasy VII a, za swój bardzo dojrzały wiersz pt. „Pamiętaj”.
Wyróżnienie w konkursie poetyckim zdobyte spośród blisko 60 nadesłanych wierszy – i to na szczeblu powiatowym – pokazuje, że warto wierzyć we własne możliwości i próbować swoich sił w różnych dziedzinach. Nigdy nie wiadomo bowiem, gdzie może drzemać ukryty talent.
Wszystkim młodym poetom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych literackich sukcesów, a także by obcowanie z poezją dawało im wiele satysfakcji.

Anna Starostecka