Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Z Biblią za pan brat

Główna treść

Z Biblią za pan brat

Marysia Duch z klasy III A Gimnazjum nr 2 (Pod Lasem) okazała się najlepszą znawczynią Listów do Koryntian (w skali dekanatu oraz diecezji) uczestnicząc w XVI Wojewódzkim Konkursie Biblijnym dla gimnazjów. Finał konkursu z udziałem sześćdziesięciu jeden uczniów reprezentujących pięciu diecezji leżących na terenie województwa śląskiego, odbył się 27 kwietnia w gmachu kurii biskupiej w Bielsku-Białej. Wcześniej, 09.03.2017r. odbył się w etap dekanalny XVI Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego, do którego przystąpiło 13. uczniów z klas I-III Gimnazjum naszego dekanatu, w tym: Maria Duch, Jakub Kuś oraz Aleksander Pałka. I miejsce zdobyła oczywiście Marysia Duch.
Wiedzę biblijną pogłębiają koledzy i koleżanki z klas podstawowych. Z myślą o nich po raz XXII zorganizowano Konkurs Wiedzy Biblijnej, którego finał diecezjalny odbył się 23 lutego 2017r. w Wydziale Katechetycznym w Sosnowcu. Wśród 68 uczniów szkół podstawowych, odpowiadających na szczegółowe pytania z wiedzy o Ewangelii wg św. Mateusza byli także uczniowie SP 2 Mateusz Zielnik i Krystian Myca.

Uczestnicy konkursów zostali zaproszeni przez Burmistrza Miasta i Gminy Adama Zielnika, który wyraził uznanie dla osiągnięć uczniów. Życzył wszystkim, aby trud zawsze dawał im znakomite efekty, a pasja zgłębiania wiedzy przynosiła kolejne laury. Znawcy Biblii uhonorowani zostali listami gratulacyjnymi oraz czekiem wartości 300 złotych wręczonym na ręce przygotowującej uczniów do konkursu, katechetka Zespołu Szkół p. Elżbieta Trzaska.

GALERIA ZDJĘĆ: