Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Z wizytą w historycznym mieście Bath- korespondencja z SP Wierzchowisko

Główna treść

Z wizytą w historycznym mieście Bath- korespondencja z SP Wierzchowisko

W dniu 3 września 2018 r. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowisku rozpoczęła realizację dwuletniego projektu „Innowacyjny nauczyciel – zmotywowany uczeń” w ramach programu Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 102 423,37 zł. i jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Uczestnikami projektu jest siedmioro nauczycieli, których zadaniem jest udział w zagranicznych szkoleniach językowych oraz metodycznych, jak również upowszechnianie i wdrażanie zdobytych tam umiejętności, wiedzy i kompetencji w codziennej praktyce szkolnej. 
Na początku marca dwie nauczycielki języka angielskiego, Anna Lekston Ewelina Wójcik, odbyły pierwszą z pięciu zaplanowanych w projekcie mobilności. W czasie pobytu w zabytkowym mieście Bath, położonym nad rzeką Avon w Wielkiej Brytanii, uczestniczyły one w dwóch trzydziestogodzinnych kursach metodycznych, poświęconych zagadnieniom rozwijania  europejskiego wymiaru szkoły i współpracy międzynarodowej szkół oraz wdrażania innowacji pedagogicznych przez nauczycieli. Uczestniczki mobilności zdobyły wiedzę teoretyczną, miedzy innymi na temat systemu edukacji szkolnej w Wielkiej Brytanii, roli koordynatora do spraw współpracy międzynarodowej szkoły, miały okazję porównać wyzwania, jakie współczesność stawia szkołom polskim i angielskim.
Niezwykle cennym doświadczeniem były wizyty w trzech pobliskich szkołach, w czasie których polskie nauczycielki mogły obserwować zajęcia z uczniami w różnych grupach wiekowych i z różnych przedmiotów. Rozmowy z nauczycielami, pedagogami i dyrektorami odwiedzanych szkół były okazją do wymiany doświadczeń i podzielenia się dobrymi praktykami w dziedzinie nauczania, uczenia się i wychowania. Dyrektorzy udostępnili gościom z Polski wszystkie pomieszczenia do wglądu, dzięki czemu nauczycielki mogły swobodnie przyjrzeć się salom lekcyjnym, pracowniom, bibliotekom, stołówkom, itp. Mogły porozmawiać o szkole z uczniami i to niekoniecznie w języku angielskim, ponieważ wśród uczniów były też dzieci z polskich rodzin. 
Zagraniczne szkolenia były nie tylko źródłem wiedzy, doświadczeń i inspiracji do dalszej pracy zawodowej, ale również wielkim przeżyciem kulturowym, ponieważ miały miejsce w malowniczym mieście Bath, wpisanym w 1987 r. na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Uczestniczki mobilności zwiedziły starożytne łaźnie wybudowane niegdyś przez Rzymian, opactwo Bath Abbey, most Poultney, muzeum angielskiej pisarki, dawnej mieszkanki Bath, Jane Austen. Podziwiały też zabytki epoki georgiańskiej, takie jak Royal Crescent, Royal Circus czy wiele innych, równie interesujących budowli i dzieł sztuki zgromadzonych w tamtejszych muzeach. Wybrały się także na sztukę teatralną p.t. Long Shadows, wystawianą wówczas w Royal Theatre. Energii do intensywnej pracy dodawało nauczycielkom prawdziwe „angielskie śniadanie” i inne miejscowe kulinarne specjalności, a także duże ilości angielskiej herbaty. Niestety, pogoda była również prawdziwie „angielska.” 

Anna Lekston i Ewelina Wójcik

Galeria zdjęć