Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zagospodarowanie Zalewu Wolbromskiego oraz budowa pętli rowerowej

Główna treść

Zagospodarowanie Zalewu Wolbromskiego oraz budowa pętli rowerowej

Dzięki staraniom burmistrza Adama Zielnika, niezwykle atrakcyjnym dla wszystkich stał się w 2022 roku Zalew Wolbromski. Ten największy w powiecie olkuskim akwen (20 ha), położony przy DW 794 w kierunku Pilicy, po przeprowadzonej rewitalizacji brzegów i budowie pętli rowerowej, stał się prawdziwym rajem dla spacerowiczów, biegaczy, rowerzystów i wędkarzy. Odpoczywać tu można o każdej porze dnia i roku. Wokół zbiornika, wzdłuż 2,5 kilometrowej trasy, powstał oświetlony nocą ciąg pieszo-rowerowy a przy nim altany, stoły i leżaki. Przy zalewie znajduje się ponadto dogodny parking, plac zabaw z siłownią oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego.

Inwestycja nad zalewem prowadzona była w ramach zadania „Utworzenie pętli rowerowej oraz infrastruktury turystycznej na obszarze Powiatu Olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego (teren Gminy Wolbrom)” .

Zadanie składało się z dwóch części:

W części 1 – Zagospodarowanie otoczenia Zalewu Wolbromskiego z urządzeniem trasy biegowej i rolkowej z infrastrukturą przynależną, w tym: remontem, umocnieniem i odtworzeniem linii brzegowej zalewu w koniecznym zakresie; instalacją oświetlenia zewnętrznego i instalacją teletechniczną oraz budową pomostów widokowych i pieszych w ciągu trasy biegowo – rekreacyjnej. Koszt ok. 3,7 mln. zł.

W części 2 – Utwardzenie materiałem kamiennym gruntu w pasie przeciwpożarowym na działkach nr 182, 183, 184 w miejscowości Zabagnie, na odcinku 1490 m i szerokości 2,0 m. Koszt ok.100 tys. zł.

Rozpoczęte w 2021 r. zadanie pn. „Utworzenie pętli rowerowej oraz infrastruktury turystycznej na obszarze Powiatu Olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego” na terenie gminy Wolbrom objęło wykonanie między innymi 23,7 kilometrowej trasy ścieżki rowerowej, która łączy się ze ścieżką wokół Zalewu Wolbromskiego, gdzie łączna długość ścieżek dla wrotkarzy wynosi około 2400 m, natomiast dla biegaczy 3 kilometry.

Zgodnie z opracowaną na zlecenie burmistrza Adama Zielnika koncepcją zagospodarowania obszaru zalewu, obszar opracowania o powierzchni 42 tys. m2 został podzielony na trzy tereny: o profilu społecznym- strefa aktywności pasywnej, aktywności lądowej i aktywności wodnej.

1. Tereny o profilu społecznym- strefa aktywności pasywnej:

– zielona plaża (do swobodnego wykorzystywania tj. wypoczynek rodzinny, piknikowanie, gry zespołowe)

– taras nadwodny

– wydzielone miejsca na paleniska, wiaty, altany

– ławki piknikowe, leżaki

– sezonowa mała gastronomia

2. Teren aktywności lądowej:

– trasy dla wrotkarzy

– ścieżki dla biegaczy z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu (nierówności, korzenie itp.)

– trasa spacerowa

– pomost nad mokradłami (punkt edukacyjny naturalne i dekoracyjne siedlisko wodne)

– zagospodarowanie istniejące ( plac zabaw, siłownia zewnętrzna)

3. Tereny aktywności wodnej:

– stanowiska dla wędkarzy

– pomost do wędkowania

– przystań wodna z wypożyczalnią sprzętu wodnego.

Na całej długości ścieżek przy zalewie znalazły się: ławki, kosze oraz oświetlenie zwiększające komfort użytkowania porą wieczorową energooszczędnymi oprawami ulicznymi. W części zielonej plaży oraz wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego zamontowano oprawy dekoracyjne parkowe. Cały obszar został objęty monitoringiem i WiFi.